РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТНІХ ОСЕРЕДКІВ

Автор(и)

  • Інна Яковець
  • Олександр Луговський

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-2180.39.2021.238672

Анотація

Мета роботи полягає у визначенні викликів, що стоять перед фахівцями регіонального дизайну і освіти та окресленні актуальних напрямків у підготовці фахівців, зокрема з промислового дизайну, здатних інтегрувати сучасні зарубіжні надбання з національними художньо-культурними традиціями. Методологія дослідження полягає у застосуванні компаративного та історико-порівняльного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу певні етапи становлення вітчизняного дизайн-простору, що, у перспективі, сприятиме формуванню сучасної моделі національно орієнтованої креативної економіки. Наукова новизна. На прикладі однієї спеціалізації «Промисловий дизайн» кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету показано, як відбувається інтеграція сучасних зарубіжних надбань з національними художньо-культурними традиціями на регіональному рівні. Висновки. Осмислення викликів, що постають перед вітчизняним дизайном як особливою галуззю освіти, якій відводиться знакова роль, пов’язана із тим, що окрім іншого, на неї покладається відповідальна місія збереження національної спадщини, духовності народу, формування естетичної культури особистості та національної самосвідомості, у окреслених соціально-економічних реаліях набувають нового наповнення. Зокрема, оскільки існує стійка тенденція того, що комп’ютерні зображення виробів і об’єктів стають інформативно переконливішими і більш якісними та сприяють швидкому знаходженню спільної мови між виконавцем та замовником, то при оволодінні студентами-дизайнерами сучасними технологіями необхідно забезпечити високопрофесійний консультативний супровід із питань розвитку технологій, матеріалознавства, сучасних прийомів формоутворення і трендів, наприклад, у промисловому дизайні. Звернення в художньо-проєктній практиці до концепції сталого розвитку, принципу дизайн-інновації, соціально значущих проблем сьогодення виховує у фахового дизайнера відповідальне ставлення до поширення та наслідків використання свого творчого продукту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-01