СЕМАНТИКА ТРАДИЦІЙНОЇ ЖІНОЧОЇ ХУСТКИ ЯК ДЖЕРЕЛО СУЧАСНИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ НОВАЦІЙ

Автор(и)

  • Олена Іваненко

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-2180.39.2021.238674

Анотація

Мета статті – виявити вплив семантично-знакової системи традиційного жіночого одягу на формування і розвиток тенденцій сучасного дизайну на прикладі хустки. Методологія дослідження. Застосовано порівняльно-історичний та історично-типологічний методи з метою виявлення тенденції розвитку хустки як елементу жіночого костюма; герменевтичний метод, що посприяв розумінню та трактуванню знаків та символів як складових традиційної культури; системний метод (для розгляду системи символів жіночої хустки як культурологічного та художнього явища); метод мистецтвознавчого аналізу (за М. Бахтіним та О. Лосєвим); метод функціонального аналізу (для виявлення основних функцій елементів семантично-знакової системи та розкриття їх значення для вираження естетичних, сакральних та етичних мотивів) та ін. Наукова новизна. Досліджено семантику хустки як елементу жіночого національного костюма, особливості колористичних та композиційних рішень декораційного оздоблення жіночої хустки, проаналізовано основні орнаментальні мотиви і форми в контексті можливостей їх використання в сучасному дизайні; виявлено та обґрунтовано вплив семантично-знакової системи традиційної жіночої хустки на розвиток сучасного дизайну одягу; здійснено семантизацію елементів системи символів традиційної жіночої хустки; охарактеризовано особливості інтегрування елементів орнаменту традиційної національної хустки в дизайнерський одяг ХХІ ст.; проаналізовано проблематику сенсу та його вираження засобами образотворчих і кольорових символів у сучасній жіночій хустці. Висновки. Зберігаючи прадавню сакральну символіку полотна, характерну для міфологічної свідомості, а також засвоюючи багатовіковий досвід християнського осмислення, хустка протягом багатьох століть лишається невід’ємною частиною традиційного жіночого костюма. У дизайні жіночої хустки ХХІ ст. активно використовується семіотика кольору, що виступає як символічний орієнтир сформованих в історії, культурі та філософії асоціацій. Флоральні образи є естетичною цінністю предметного середовища та реалізуються в процесі художньої творчості дизайнерів, збагачуючи естетику середовищного простору людини. На сучасному етапі звернення вітчизняних дизайнерів одягу до етнічного стилю зумовлює доцільність поглиблення розуміння його семантично-знакової системи. Виявлення особливостей семіотики кольору традиційної української жіночої хустки, дослідження та аналіз її символіки надають сучасному дизайнеру практично необмежений вимір для творчості та сприяють посиленню національної самосвідомості.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-01