ЖАНР КОМЕДІЙНОГО БАЛЕТУ В МУЗИЦІ ЮРІЯ ШЕВЧЕНКА ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРАВМ ВІЙНИ: НА ПРИКЛАДІ БАЛЕТУ «ПРИГОДИ ПІНОККІО»

Автор(и)

  • Світлана Садовенко

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-2180.43.2023.286840

Анотація

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розкритті культурного потенціалу жанру комедійного балету як дієвого інструмента подолання соціально-психологічних травм війни на прикладі балету Юрія Шевченка «Пригоди Піноккіо». Методологія дослідження базується на комплексному застосуванні конкретно наукових методів (історичного, системно-аналітичного, герменевтичного, узагальнення). Історичний метод застосовано для дослідження теми в її історичній ретроспективі, розумінні основ, що допомагає встановити зв’язки між досліджуваними балетними постановками і соціально-культурним ландшафтом їх створення та виконання. Системно-аналітичний метод застосовано для тлумачення мистецтва інтерпретації, зокрема змістової та смислової сторін музично-сценічних творів через співвіднесення сукупностей вищого порядку різних структурних рівнів: композиція, інструментальний супровід, хореографічна частина постановки. Герменевтичний метод застосовано для дослідження музичної канви балетів, яка може мати багато різних інтерпретацій. Метод узагальнення використано для узагальнення спільних наукових принципів і закономірностей, виявлення сукупні тенденції розвитку балетної музики в різні періоди творчості композитора Юрія Шевченка. Наукова новизна дослідження полягає в розгляді жанру комедійного балету як ефективного інструмента подолання соціально-психологічної травми війни, що сприяє відновленню морально-психологічного стану суспільства, оздоровленню морального духу, поверненню віри у справедливість. Презентовано балет Юрія Шевченка «Пригоди Піноккіо», який є яскравим прикладом творчості композитора в контексті сучасних умов функціонування українського театру. У ході дослідження відбувається розширення та доповнення наукового обґрунтування жанру комедійного балету. Висновки. У статті відображено вагомість театральної музики як  важливої складової художньо-творчої діяльності театральних колективів у сучасних умовах. Еволюція театральної музики свідчить про її зв’язок із сучасністю, а також виявляє тенденцію до посилення ролі мистецтва і культури у вихованні та підтримці позитивних суспільних цінностей. Спостерігається безпосередній зв’язок творчих завдань театральної музики із сьогоденням. Встановлено наявність співзвучності проявів у музиці як традиційних фольклорних мотивів, так і нових національно-культурних характеристик, що дозволяє їй стати більш емоційною та зрозумілою глядачам. Констатовано, що травмоване війною українське суспільство переживає складний історичний і морально-духовний період. Постає необхідність у музиці, зокрема до театральних вистав, яка відіграватиме не лише естетичну роль, а й перетворюватиметься на засіб відновлення позитивного життєвого настрою, сприятиме подоланню травм, пов’язаних з війною, потужно виявлятиме культурно-терапевтичну функцію. Показано, що одним з яскравих прикладів розвитку в театральній музиці жанру комедійного балету є творчість відомого українського композитора Юрія Шевченка та його балет «Пригоди Піноккіо». Цей балет є влучним прикладом того, як мистецтво може допомогти підтримати в глядача позитивний настрій та надію на майбутнє в складні часи соціальних катаклізмів і стати важливою опорою для людей у період воєнного часу. Історія Піноккіо та його друзів, презентована засобами класичного танцю, через жанр комедійного балету, гротеск та пантоміму, показує, що добро перемагає зло за будь-яких обставин. Балет «Пригоди Піноккіо» забезпечує глядачам не тільки розвагу і відпочинок, але й сприяє підтримці позитивного настрою, надії на майбутнє і є дієвим інструментом подолання соціально-психологічних травм війни.

Ключові слова: жанр комедійного балету, балет «Пригоди Піноккіо» («Буратіно і Чарівна скрипка» до вересня 2022), Юрій Шевченко, балетний театр, хореографія, музичний театр, сценічне мистецтво, музичне мистецтво, академічна і неакадемічна музика, синтез музичного та хореографічного мистецтва, арттерапевтична функція, соціально-психологічні травми війни.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-03

Номер

Розділ

Музичне мистецтво