КОНТРОЛІНГ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Ольга Іванівна Гарафонова Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

Ключові слова:

контролінг, функції контролінгу, система контролінгу

Анотація

У статті розглянуто підходи щодо визначення поняття «контролінг», узагальнено основні концептуальні підходи до даного визначення. Обґрунтовано моделі контролінгу(англійська та німецька) з перерахуванням особливостей їхнього функціонування. Також виокремлено функції контролінгу на підприємстві та представлено роль контролінгу у процесі  реалізацій  основних  функцій  менеджменту.  Дано  характеристику  факторам  впровадження контролінгу в Україні. Наведено механізм здійснення змін в управлінні за рахунок реалізації елементів оперативного та стратегічного контролінгу.

Біографія автора

Ольга Іванівна Гарафонова, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри  менеджменту

Посилання

Контроллинг как инструмент управления предприятием/ Под ред. Н. Г. Данилочкиной. - М. : ЮНИТИ, 2001. 279 с.

Григораш І. О. Контролінг як сучасна система управління підприємством/ І. О. Григораш// Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №11. – С. 96-106.

Хан Д. Планирование и контроль: концепции контроллинга: пер. с нем. / Д. Хан; под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. - М. : Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

Карцева В. В. Систематизація інструментарію контролінгу на підприємстві: теретичний аспект/ Карцева В. В. // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – №1. – С. 118–127.

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – [3-тє вид., перероб.]. – Львів: Новий Світ– 2000, 2004. – 344с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління підриємством