ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ УПРОДОВЖ ІННОВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

маркетингові комунікації, інноваційний процес, споживчі переваги, економічна ефективність, інноваційний маркетинг

Анотація

У статті висвітлені питання комунікаційного забезпечення підприємств упродовж інноваційного циклу продукції, наведено горизонтальний і вертикальний аналітичний зріз інноваційного процесу підприємств. Важливе науково-практичне значення має встановлена відповідність маркетингових комунікацій до етапів інноваційного циклу.

Біографія автора

Андрій Віталійович Роговий, ЧНТУ

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Deneka C.W. Ancient Company Innovating at the Speed of Light / C.W. Deneka // RTM. – 2002. – №5. – Р. 33–35.

Медынский В.Г. Инновационное предпринимательство. / В.Г. Медынский, Л.Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 285 с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник/ Р.А. Фатхутдинов. - [2-е изд., перераб. и доп.]. – СПб. : Питер, 2002. – 448 с.

Грищенко О.Ф. «Інноваційне рішення»: дослідження сутності та визначення його ролі в господарській діяльності сучасного підприємства/ О.Ф. Грищенко// Вісник Сумського державного університету, серія: Економіка. – 2010. – №2. –

С. 91–96.

Окландер Т.О. Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг/ Т.О. Окландер// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – С. 97–101.

Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень/ Н. Тарнавська// Економіка України. – 2011. – №4. – С. 16–27.

Андреюк Н.В. Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості/ Н.В. Андреюк, Г.О. Кундєєва// Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2011. - Вип. 26. – С. 180–186.

Новицький В.Є. Інноваційність як феномен соціально-економічного життя та глобальної конкуренції / В.Є. Новицький// Економічний вісник НТУУ«КПІ»: зб. наук. праць. –2010. – №7. - С. 3–8.

Примак Т.О. Ще раз про ефективність реклами/ Т.О. Примак// Маркетинг в Україні. – 2012. – №1. – С. 21–24.

Юркевич Ю. Чи забезпечує контекстна реклама гарантовані продажі/ Ю. Юркевич; інтерв’ю записала О. Дробишева// Маркетинг в Україні. – 2012. – №1. – С. 27–28.

Лилик І. Свідомий споживач як нова маркетингова цінність/ І. Лилик// Маркетинг в Україні. – 2011. – №5-6. – С. 63–66.

Гриценко С. Активізація електронної комерції як чинник економічної модернізації Інтернет-бізнес процесів/ С. Гриценко// Маркетинг в Україні. – 2012. – №2. – С. 34–39.

Маркетинг для магістрів: навчальний посібник. / [за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми: Університетська книга, 2008. – 928 с.

Тєлєтов О.С. Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств/ О.С. Тєлєтов, Є.І. Нагорний// Економічний вісник НТУУ «КПІ»: зб. наук. праць. – 2010. - №7. – С. 230–235.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інновації