Psychological research of self-actualization of the employees of advertising sector in professional activity

Authors

  • Валерія Геннадіївна Кот UME NPAS Ukraine 52a Art'oma str., Kyiv, Ukraine, 04053, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.54857

Keywords:

self-actualization, employees of advertising sector, factor analysis, gender specific, personality, professional activity

Abstract

The results of research of actualization of employees of advertising sector are presented in the article. The method of averages and factor analysis of data are used. The gender specific of self-actualization is educed among the employees of advertising sector. It is found a professionally-oriented modification of advertisers’ personalities

Author Biography

Валерія Геннадіївна Кот, UME NPAS Ukraine 52a Art'oma str., Kyiv, Ukraine, 04053

Depertment of psychology management

References

Maslou, A. (2001). Motivatsiya i lichnost. Moscow – Sankt-Peterburgb, 479.

Frankl, V. (1995). Chelovek v poiskah smyisla. Moscow: Progress, 253.

Olport, G. (1998). Lichnost v psihologi. Moscow: KSP, 347.

Hell, L., Zigler, D. (2000). Teorii lichnosti. Sankt-Peterbutg: Piter, 609.

Abulhanova-Slavskaya, K. A. (1980). Deyatelnost i psihologiya lichnosti. Moscow: Nauka, 334.

Korostyileva, L. A. (2005). Psihologiya samorealizatsii lichnosti: zatrudneniya v professionalnoy sfere. Sankt-Peterburg: Izd-vo «Rech», 222.

Vahromov, E. E. (2001). Psihologicheskie kontseptsii razvitiya cheloveka: teoriya samoaktualizatsii. Moscow: Mezhdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya, 162.

Karamushka, L. M., Tkalych, M. G. (2009). Samoaktualizacija menedzheriv u profesijno-upravlinskij dijal'nosti (na materiali dijal'nosti komercijnyh organizacij). Kyiv – Zaporizhe: „Prosvita”, 260.

Gozman, L. Ya., Kroz, M. V., Latinskaya, M. V. (1995). Samoaktualizatsionnyiy test. Moscow: Ros. ped. agentstvo, 43.

Fetiskin, N. P., Kozlov, V. V., Manuylov, G. M. (2002). Sotsialno-psihologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malyih grupp. Moscow, 426–433.

Published

2015-12-22

Issue

Section

Psychological science