Investigetion of methods for production and transportation plans optimization of enterprises taking into account their innovative activity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.28103

Keywords:

innovative activity of enterprise, optimization of production plan, transportation plan, and innovative activity plan

Abstract

In the article, a methodical approach is proposed for optimization of manufacturing and transportation plans of enterprises and companies taking into account their innovation activity. It is based on the classical optimization problems: production planning problem and transportation problem. The main idea of our approach is functional dependence of production and transportation costs on innovative investments. Firstly, the case on single industrial enterprise is studied which manufactures the multi-item finished product, secondly the supply chain is analyzed including besides the enterprise the transport companies and set of destinations (consumers of finished product). In both cases, it is assumed that innovation is connected with the manufacturing technology only. In result, the optimization problems in the field of non-linear (convex) optimization are formulated. The results obtained may be used in the practice of innovation planning of enterprise with application of information technologies.

Author Biographies

Михаил Яковлевич Постан, Odessa National Maritime University, 34, Mechnikov Str., Odessa, Ukraine, 65029

Doctor of Economics, Professor, Head of Department

Department of Management and Marketing in maritime transport

Ирина Михайловна Москвиченко, Odessa National Maritime University, 34, Mechnikov Str., Odessa, Ukraine, 65029

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department

Department of Management and Marketing in Marine Transport

References

 1. Fedulova, L. (2013). Innovatsionnoe razvitie: evolyutsiya vzglzyadov i problemy sovremennogo ponimaniya. Ekonomitcheskaya teoriya, 2, 28-45.

  Sahal, D. (1985). Patterns of Technological Innovation. M.: Finansy i statistika, 366.

  Moskovkin, V. M. (1998). Osnovy kontseptsii diffuzii innovatsiy. Bisness-Inform, 17-18, 41-48.

  Moskvichenko, I. M., Postan, M. Ya. (2001). O primenenii obobtchennoy logisticheskoy krivoi dlya modelirovaniya diffuzii innovatsii. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 2, 127-133.

  Pavlov, A. A., Tchernov, S. K., Koshkin, K. V., Misyura, E. B. (2006). Matematicheskie osnovy upravleniya proektami naukoemkich proizvodstv. Nikolaev, NUK, 208.

  Moskvichenko, I. M. (2002). Primenenie modelei ekonomicheskogo rosta dlya prognozirovaniya innovatsionnych processov. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 2(5), 138-145.

  Voss, S., Woodruff, D. L. (2006). Introduction to computational optimization models for production planning in a supply chain. Ed. 2. Berlin, Springer, 257. doi:10.1007/3-540-29879-7.

  In: Laha, D., Mandal, P. (2008). Handbook of computational intelligence in manufacturing and production management.Hershey,PA, Information Science Reference, 516. doi:10.4018/978-1-59904-582-5.

  Postan, M. Ya. (2006). Ekonomiko-matematicheskie modeli smeshannykh perevozok.Odessa, Astroprint, 376.

  Gol’stein, E. G., Yudin, D. B. (1969). Zadachi lineinogo programmirovaniya transportnogo tipa. Moskva: Nauka, 382.

  Postan, M. Ya. (2014). Metod optimizatsii proizvodstvennogo plana predpriyatiya i dostavki gotovoy produktsii s uchetom ego innovatsionnoy deyatel’nosti. Proc. of the V International ConferenceManagement of Innovation Process in Ukraine: Establishing

  Interaction between Participants”. Lviv:LvivPolytechnicNationalUniversity, 217-218.

  Morozova, I. V., Postan, M. Y., Dashkovskiy, S. (2013). Dynamic Optimization Model for Planning of Integrated Logistical System Functioning. Proceedings of 3d International Conference “Dynamics in Logistics”, LDIC2012, Bremen, Germany, Feb./March 2012. Berlin: Springer, 291-300. doi:10.1007/978-3-642-35966-8_24.

Published

2014-10-02

How to Cite

Постан, М. Я., & Москвиченко, И. М. (2014). Investigetion of methods for production and transportation plans optimization of enterprises taking into account their innovative activity. Technology Audit and Production Reserves, 5(2(19), 26–30. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.28103