Attraction of foreign investment in the development of domestic gas production enterprises as necessary preconditions for energy independence of Ukraine

Authors

 • Вікторія Валеріївна Чорній National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Avenue Peremoga, 37, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4460-0759

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.28129

Keywords:

foreign investment, gas companies, energy independence of Ukraine

Abstract

The article presents the analysis of the state of gas enterprises of Ukraine. As a result of analysis there were revealed problematic aspects and prospects of attracting foreign investments in the development of domestic gas companies. There was proved a necessity of attracting foreign investments and suggested a way to achieve energy independence of Ukraine, which is based on the use of an initial public offering of the gas enterprises of Ukraine on international stock exchanges. As a result of research there was revealed that IPO of gas companies of Ukraine on international stock exchanges would help to increase the volume of investment in the industry and, as a consequence, increase the volume of gas production in Ukraine, and to achieve energy independence of Ukraine in the long term

Author Biography

Вікторія Валеріївна Чорній, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Avenue Peremoga, 37, Kyiv

Postgraduate

Department of Management

References

 1. 1. Hazovydobuvannia v Ukraini. (2012). Available: http://www.bakertilly.ua/ media/Gazovydobuvannya_v_ukrayini.pdf. Last accessed 12.07.2014.

  2. Knysh, M. Y. (2007). Stratehycheskoe planyrovanye ynvestytsyonnoi deiatelnosty. SPb.: Byznes-pressa, 1120.

  3. Martsyn, V. S. (2008). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy. Available: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2008_3/Visnyk%20UBS%20NBU%203_52.pdf. Last accessed 10.06.2014.

  4. Tyshchenko, Yu. (2002). Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen hazotransportnoi systemy yak “velykyi natsionalnyi aktyv”: shliakh do pryvatyzatsii. Ekonomichni reformy, № 24/272, 17.

  5. Shandrivska, O. (2002). Upravlinnia hazotransportnymy kompaniiamy na zasadakh marketynhu ta lohistyky. Lviv, 193.

  6. Ritter, J. R., Welch, I. (2002, August). A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations. Journal of Finance, Vol. 57, № 4, 1795–1828. doi:10.1111/1540-6261.00478

  7. Hytman, L. J., Dzhonk, M. D. (1997). Osnovu ynvestyrovanyia. М., 1008.

  8. Hvardyn, S. (2007). IPO. Stratehyia, perspektyvu y oput rossyiskykh kompanyi. Moskva: Vershyna, 264.

  9. Analitychnyi ohliad rynku hazu ta nafty Ukrainy za 2012 rik. (15.04.2013). Available: http://www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/2013/15.04.2013/gas_neft _2012.pdf. Last accessed 12.08.2014.

  10. Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available: http://www.ukrstat.gov.ua.

  11. Kutovyi, T. V. (2011). Pervynne rozmishchennia aktsii u praktytsi ukrainskykh kompanii. Efektyvna ekonomika, № 8. Available: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=663

  12. PriceWaterHouse&Coopers. Oil and gas. Available: http://www.pwc.com/gx/en/oil-gas-energy/. Last accessed 17.09.2014.

  13. PriceWaterHouse&Coopers. IPO Watch Europe 2012. Overview of European and global capital markets in 2012. Available: http://www.pwc.com/gx/en/oil-gas-energy/. Last accessed 19.09.2014.

  14. Korol, V. V. (2011). Ukrainski audytorski kompanii ta mizhnarodni fondovi birzhi: protsedura IPO. Available: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/en_oif/2011_8_3/12.pdf. Last accessed 12.06.2014.

  15. Reznychenko, E. IPO dlia ukraynskykh kompanyi: nelehkye denhy. Available: http://www.prostobiz.ua/biznes/razvitie_biznesa/stati/ipo_dlya_ ukrainskih_kompaniy_nelyogkie_dengi. Last accessed 18.09.2014.

  16. Ofitsiinyi sait kompanii RBK – Ukraina. Available: http://www.rbc.ua/ukr/all/arc/2012/05/17

  17. Eksperty prohnozuiut vykhid u 2013 r. na IPO 2-3 ahrarnykh kompanii Ukrainy. (22.02.2013). Available: http://economics.unian.ua/stockmarket/755017-eksperti-prognozuyut-vihid-u-2013-r-na-ipo-2-3-agrarnih-kompaniy-ukrajini.html. Last accessed 18.09.2014.

Published

2014-10-02

How to Cite

Чорній, В. В. (2014). Attraction of foreign investment in the development of domestic gas production enterprises as necessary preconditions for energy independence of Ukraine. Technology Audit and Production Reserves, 5(2(19), 53–56. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.28129