Determination of wear pattern of cutting elements of tillage machines

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.34778

Keywords:

cultivator tooth, deformation, technological process, abrasive wear, wear rate

Abstract

The problems of theoretical researches of wear surface of the working tools’ cutting elements of tilling machines are shown in the article. The main aim of the research is to develop a process of hardening, providing increase their longevity and quality of soil treatment. The interaction process of working tools of tilling machines with soil abrasive environment during their movement is characterized by the interaction of abrasive soil on wedge with a flat working surface. This article describes how to influence the impact of soil on a wedge from material deformation nature, the wedge parameters, physical and mechanical properties and soil conditions. The theoretical dependence of these parameters allows to provide the wear of the cutting elements of tilling machines, which will contribute to reduction of the dynamics of their wear.

To ensure the longevity of cultivator tooth is necessary reducing the size of their wear is necessary to reduce the ability of abrasive wear out and will provide options of cultivator tooth, which will reduce the dynamics of wear. The research results will select and apply an effective technology of hardening of cutting elements of tilling machines during wear and recovery.

Author Biography

Андрей Григорьевич Пасюта, Poltava State Agrarian Academy, 1/3 Skovorody str., Poltava, 36003

Graduate

Department of repair machines and technology of construction materials

References

 1. Dudnikov, A. A., Pysarenko, P. V., Bilovod, O. I., Dudnikov, I. A., Kivshyk, O. P. (2011). Proektuvannia tekhnolohichnykh protsesiv servisnykh pidpryiemstv. Vinnytsia: Naukova dumka, 400.
 2. Bilous, Ya. K. (2007). Problemy realizatsii tekhnichnoi polityky v ahropromyslovomu kompleksi. K.: NNTs «IAE», 215.
 3. Boiko, A. I., Balabukha, O. V. (2000). Analiz rozpodilu zusyl na rizalni chastyny gruntoobrobnoho robochoho orhanu. Ternopil: TDTU, 78-82.
 4. Betenia, G. F., Kardash, N. V., Zaiko, N. A. et al. (1990). Nanesenie iznosostoikih pokrytii pri uprochnenii i vosstanovlenii pochvorezhushchih elementov naplavkoi namorazhivaniem. Zashchitnye pokrytiia na metally, V. 24, 94-97.
 5. Voitiuk, D. H., Dubovin, V. O., Ishchenko, T. D. et al; In: Voitiuka, D. H. (2004). Silskohospodarski ta melioratyvni mashyny. K.: Vyshcha osvita, 542.
 6. Rybak, T. I. (2003). Poshukove konstruiuvannia na bazi optymizatsii resursu mobilnykh silskohospodarskykh mashyn. Ternopil: VAT "TVPK", 332.
 7. Pronikov, A. S. (1988). Nadiozhnost' mashin. M.: Mashinostroenie, 592.
 8. Tkachiov, V. N. (1980). Induktsionnaia naplavka tviordyh splavov. M.: Mashinostroenie, 122.
 9. Storozhev, M. V., Popov, E. A. (1997). Teoriia obrabotki metallov davleniem. M.: Mashinostroenie, 423.
 10. Cherkas, V. M. (2013). Avtohraf na zemli. Fotorozpovid pro zhyttia i tvorchist Semena Svyrydonovycha Antontsia. Poltava: TOV «Symon», 288.
 11. Semchuk, G. (2013). Performance wear paws cultivators. Technology Audit And Production Reserves, 6(5(14)), 27-28. Available: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/19646/17293

Published

2014-12-23

How to Cite

Пасюта, А. Г. (2014). Determination of wear pattern of cutting elements of tillage machines. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(20), 8–11. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.34778