Operational accounting and control: information base for timely management decisions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.38596

Keywords:

operational accounting, operational control, enterprise management, controlling, integration

Abstract

In the article it is investigated the practice of industrial enterprises accounting and operational controls, whereby it is determined that these two systems are very simplistic and imperfect, that does not allow for timely detection of adverse deviations and eliminate them, and as a result, reduces the company’s efficiency. In the modern business environment becomes relevant the formation of approach to further development of operational accounting and control, taking into account the objectives of operational management, ensuring the effective functioning of industrial enterprise. Problems of developing an accounting and control in the system of operational management now becoming more relevant to Ukrainian enterprises because the accounting and control system aren’t promptly receive the necessary information. As a result, recommendations are developed for the organization of operational management on interpenetration accounting and control functions, on their integration through shift of control centers with operational decision centers.

Author Biographies

Тамара Сергіївна Шаровська, Odessa National Economic University, 8, Preobragenska str., Odesa, Ukraine, 65082

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Department of Accounting and Auditing

Ольга Миколаївна Старенька, Odessa National Economic University, 8, Preobragenska str., Odesa, Ukraine, 65082

Lecturer

Department of Accounting and Auditing

References

 1. Golov, S. F. (2007). Buhgalterskiy oblik v Ukraine: analiz stanu ta perspectivi rozvitku. Kyiv: Centr uchbovoi literatury, 522.
 2. Karpenko, O. V. (2005). Upravlinskiy oblik: organizaciya, metedologiya, metodika vikladannya. Poltava: RVC PUCKU, 341.
 3. Maksimova, V. F. (2013). Effect udoskonalennya obliky ta kontroly dlya pozitivnoyi dunamiky rozvitku i ecinimichnoi stabilnosty pidpriemstva. Naukovo-praktichniy jurnalBuhgalterskiy oblik i audit”, № 9, 23-27.
 4. Suhareva, L. A., Petrenko, S. N. (2002). Controllingosnova upravlinnya biznessom. Kyiv: Elga, Nika-Centr, 208.
 5. In: Maksimova, V. F. (2014). Oblik i control v upravlinni economichnouy stiykistyu pidpriemstv v umovah globalizacii. Odesa: Palmira, 262.
 6. Maksimova, V. F. (2005). Vnutrishniy control economichnoiy diyalnosti promislpvpgp pidriemstvasystemniy pidhid do rozvitku. Kyiv: AVRIO, 264.
 7. Sharovska, T. (2014). The internal control system is a key element of management in crisis conditions. Institutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der Okonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2. Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 184-186.
 8. Petrenko, S. M. (2010). Vnutrishniy control diyalnosti pidriemstv i yuogo informaciyne zabezpechennya. Kyiv: NACOA, 35.
 9. Lokchanova, N. O. (2014) .Ocinka stanu oblikovoi systemi v Ukraine z pozicii concepcii neoinstitucionalizmu. Naukovyi zhurnal "Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu». Seriia "Ekonomika", Vol. 19, № 3/4. Odesa: Gelvetika, 28.
 10. Koshkarov, S. A. (2006). Operativniy oblik i control u systemy menedgmentu virobnichogo pidpriemstva. Lviv: Lvivska comerciyna academiyya, 22.
 11. Kozub, O. V. (2009). Formuvannya systemy upravlinnya promislovimy pidrpiemstvamy na zasadah controllingu. Zaporiggya: Klasychniy privatniy universitet, 23.
 12. Plotnichenko, I. B., Akinshyna, O. V.; In: Kuzmin, O. Ye. (2011). Toeretiko-metodologichni aspekti formuvannya systemy upravlinskogo obliku na promislovih pidrpiemstvah. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. Spetsialnyi vypusk Instytutu pidpryiemnytstva ta perspektyvnykh tekhnolohii. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 57-64.

Published

2015-01-29

How to Cite

Шаровська, Т. С., & Старенька, О. М. (2015). Operational accounting and control: information base for timely management decisions. Technology Audit and Production Reserves, 1(6(21), 66–69. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.38596

Issue

Section

Accounting, analysis and audit (by the type of economic activity)