By definition of optimal length of a section of the road network of the city

Authors

  • Юрій Ярославович Ройко National University "Lviv Polytechnic", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4806

Keywords:

Criterion, the road network, the cost

Abstract

The questions to determine the optimal length of the section of the road network of the city

Author Biography

Юрій Ярославович Ройко, National University "Lviv Polytechnic"

Senior Lecturer

Department for transport technology

References

  1. Санько, Я. В. Вибір критерію доцільності розбудови вулично-дорожньої мережі [Текст] / Я. В. Санько // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. - №3. – С.46-49. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Natural/Vdiat/2011_3/8_3_2011.PDF
  2. Доля, В. Визначення довжини ділянки вулично-дорожньої мережі міста [Текст] / Віктор Доля, Ярослав Санько // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – T. 6, N 4(54). – С. 17-20. – Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2256.
  3. Санько, Я. В. Формування математичної моделі витрат на функціонування транспортної системи перевезення пасажирів та вантажів [Текст] / Я. В. Санько, Ю. Я. Ройко // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – 2012. – Вип. 103. – С.425-428. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25662/1/425-428%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%AF%D0%92.pdf
  4. Санько, Я. В. Дослідження впливу довжини ділянки вулично-дорожньої мережі на характеристики транспортних потоків [Текст] / Я. В. Санько, Ю. Я. Ройко // Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки». – 2012. – Вип. 37. – С.289-293.

How to Cite

Ройко, Ю. Я. (2012). By definition of optimal length of a section of the road network of the city. Technology Audit and Production Reserves, 5(1(7), 43–44. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4806