ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • О.Ю. Біленький Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Розробити систему моделювання процесів управління на основі регулювання подання інформації управлінському персоналу для прийняття рішень у харчовій промисловості в екстремальних умовах.

Методика. У статті критично оцінено економічні показники, що використовуються у процесі управління. Розглянуто особливості процесів управління та їх моделювання на основі регулювання подання інформації управлінському персоналу для прийняття рішень у харчовій промисловості в екстремальних умовах. Наведено особливості управління харчовою промисловістю. Теоретичною основою були наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі управління. У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний підхід та аналіз і синтез для визначення основних тенденцій процесів управління та економіко-математичні методи для моделювання процесів управління.

Результати. Теоретичні розробки, обґрунтування, висновки та пропозиції, які містяться в роботі, отримані автором самостійно на основі всебічного вивчення, аналізу й узагальнення теоретичного та практичного матеріалу, дослідження організації та ефективності. Використання системи екстремального управління в харчовій промисловості дозволить перевести процес прийняття рішень в оптимальну структуру за рахунок зниження інформаційно-психологічного навантаження ОПР, приймати більш зважені та якісні рішення, виключити неякісні рішення, прийняті в поспіху екстремальної ситуації.

Наукова новизна. Моделювання процесів управління, що базуються на основі регулювання подання інформації управлінському персоналу з метою прийняття рішень в екстремальних умовах у харчовій промисловості.

Практична значущість. Наведено структурну схему процесу управління харчовою промисловістю. Виявлені в результаті поглиблених досліджень процесів управління в харчовій промисловості зміни питомих ресурсозатрат на переробку різних інформаційних складових, перевантаження ОПР за умови її роботи в оптимальному режимі й коливань вхідного інформаційного навантаження.

Ключові слова: моделювання, ресурси, процес управління, процес прийняття рішення, екстремальне управління, харчова промисловість, інформація.

Біографія автора

О.Ю. Біленький, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н.

Посилання

Кремлев Н.Д. Управление инновационными проектами / Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов,

Д.А. Марков. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 327 с.

Kremlev, N.D., Kovshov, V.S. and Markov, D.A. (2009), Upravleniye innovatsionnymi proektami [Project Management innovatsion], INFRA-M, Moscow, Russia.

Антикризисное управление / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА, 2007. – 620 с.

Korotkov, Е.M. Antikrizisnoye upravleniye [Antykryzys Management] (2007), INFRA, Moscow, Russia.

Біленький О.Ю. Комбікормова галузь: тенденції та перспективи розвитку: монографія / О.Ю. Біленький. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. − 532 с.

Bilenkyi, А. (2011), Kombikormova galuz: tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Feed mill industry: trends and prospects], DonNUET, Donetsk, Ukraine.

Лукас Г. Інформаційні технології: стратегічні рішення для менеджерів / H. Лукас. – М.: Мир, 2005. – 446 с.

Lukas, H. (2005), Informatsiini tekhnolohii: stratehichni rishennia dlia menedzheriv [Information Technology: Strategic Decision Making for Managers], Moscow, Myr, Russia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-24

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг