ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Автор(и)

  • Е.М. Локтєв Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • Л.Г. Саркісян Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • В.В. Смазной Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Розробити напрямки підвищення ефективності роздрібної торговельної мережі з позицій екстенсивного і інтенсивного розвитку.

Методика. Проаналізовано підходи до визначення стану роздрібної торговельної мережі, розглянуто основні показники, які характеризують економічний стан роздрібної мережі держави. Досліджено статистичні показники, які характеризують економічне становище роздрібної мережі України. Визначено тенденцію розвитку з метою розробки сценарію ефективного розвитку.

Результати. Для ефективного розвитку роздрібної торговельної мережі, підвищення її конкурентоспроможності необхідно використовувати принципи формування роздрібної мережі, підвищувати забезпеченість населення торговельними площами різних типів торговельних підприємств. Реалізація містобудівних і територіальних принципів формування роздрібної торговельної мережі дозволить підвищити її соціально-економічну ефективність і конкурентоспроможність на внутрішньому споживчому ринку.

Наукова новизна. На підставі положень нормативних документів, які передбачають вимоги до стану та розвитку роздрібної торговельної мережі, а також відповідно до вимог її інтенсивного розвитку, запропоновано напрямки підвищення ефективності роздрібної торговельної мережі України.

Практична значущість. Розглянуто типи, спеціалізацію та забезпеченість роздрібною торговельною мережею мешканців міст та сільської місцевості та можливості її оптимізації, а також відповідно до розвитку міст та селищ запропоновано напрямки розвитку роздрібної мережі.

Ключові слова: роздрібна торговельна мережа, ефективний розвиток, тип магазинів, спеціалізація магазинів, забезпеченість населення, on-line торгівля, off-line торгівля, privat-lable, супермаркет, формат, гіпермаркет.

Біографії авторів

Е.М. Локтєв, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., професор

Л.Г. Саркісян, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., професор

Посилання

Роздрібна торгівля України в 2011 р.: зб. стат. – К., 2011.

Retail business of the Ukraine in 2011 (2011), statistical collection, Kyiv, Ukraine.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:.

State committee of the statistics of the Ukraine, available at: .

Чорноротов О. Ринок роздрібної торгівлі України за 2012 рік [Електронний ресурс] / О. Чорноротов. – Рейтингове агентство «Кредит-рейтинг». – Режим доступу:.

Chornorotov, O. “Market to retail business of the Ukraine for 2012”, available at: .

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Економіка торгівлі та послуг