ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ РИНКУ НА БАЗІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • В.В. Дорохольський Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Розробити методи прогнозування напрямку руху ціни на валютному ринку на базі комплексного використання фундаментального та технічного методів аналізу.

Методика. Проаналізовано існуючі підходи до прогнозування поведінки ціни на міжнародному валютному ринку. Проведено критичний аналіз поглядів прихильників окремих методів аналізу валютного ринку. Визначено особливості роботи інвесторів, що зосереджують увагу лише на одному з існуючих методів, нехтуючи іншими. Розглянуто особливості руху ціни з точ­ки зору як фундаментального, так і технічного методів аналізу. Запропоновано методи аналізу руху ціни з використанням комплексного підходу.

Результати. Для ефективного інвестування на міжнародному валютному ринку необхідно використовувати комплексний метод прогнозування руху ціни, заснований на поєднанні фундаментального та технічного методів аналізу. Реалізація комплексного методу прогнозування руху ціни дозволить покращити ефективність роботи юридичних та фізичних осіб, кот­рі працюють на міжнародному валютному ринку. Це, у свою чергу, збільшить розмір податкових платежів від них, а отже, й дохідну частину державного бюджету України.

Наукова новизна. На підставі існуючих методів аналізу руху ціни на міжнародному валютному ринку та використовуючи історичні приклади реакції ціни на ті чи інші фундамен­тальні та технічні чинники, запропоновано метод комплексного аналізу напрямку руху ціни на валютному ринку.

Практична значущість. Розглянутий метод комплексного аналізу напрямку руху ціни на валютному ринку з використанням фундаментального та технічного методів аналізу дозво­лить підвищити якість інвестиційних операцій, що здійснюються у цьому сегменті світового фінансового ринку. Результати аналізу можуть бути використані фінансовими державними та недержавними установами для поліпшення своїх результатів від інвестиційних операцій.

Ключові слова: інвестиції, фундаментальний аналіз, технічний аналіз, міжнародний валютний ринок, прогнозування руху ціни.

Посилання

Поппер К.Р. Объективное знание: эволюционный подход / К.Р. Поппер: пер. с англ. Д.Г. Лахути; отв. ред. В.Н. Садовский. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с.

Popper, K.R. (2002), Obiektivnoie znaniye: evolutsionnyi podkhod [Objective knowledge: an evolutionary approach], Aditorial URSS, Moscow, Russia.

Thaler R.H. Equity Risk Premium Forum: Theoretical Foundations. – AIMR, 2002.

Thaler, R.H. (2002), Equity Risk Premium Forum: Theoretical Foundations, AIMR.

Fisher K.L. Cognitive Biases in Market Forecasts / K.L. Fisher, M. Statman // The Journal of Portfolio Management. – 2000.

Fisher, K.L. and Statman, M. (2000), Cognitive Biases in Market Forecasts, The Journal of Portfolio Management.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Фінанси та інвестиції