Про журнал

Періодичність публікації

Періодичність видання наукового журналу – 1 раз на рік, у другому кварталі. Статті приймаються до 1 квітня.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Електронна версія збірника наукових праць Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»

Засновник та видавець: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Редакційна колегія:

Головний редактор – Шубін О.О., доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора – Азарян О.М., доктор економічних наук, професор

Відповідальний редактор серії – Нікітін Л.М., доктор філософських наук, професор

Відповідальний секретар серії – Войлошникова В.Е., кандидат філологічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:

 • Андрєєва Т.О., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Безпалов М.Є., д-р іст. наук, проф. (Донецьк)
 • Білокобильський О.В., д-р філос. наук, доц. (Донецьк)
 • Білякова Г.Н., проф. (Павлодар, Казахстан)
 • Велас Георгій, д-р іст. наук, проф. (Афіни, Греція)
 • Волохова Н.В., канд. філос. наук, доц. (Курськ, Росія)
 • Гребеньков Г.В., д-р філос. наук, проф. 
 • Григорьєва Т.М., д-р філол. наук, проф. (Красноярськ, Росія)
 • Діденко Н.Г., д-р наук з державного управління, доц. (Донецьк)
 • Додонов Р.О., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Дрожжина С.В., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Ємельянова Н.М., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Загнітко А.П., д-р філол. наук, проф. (Донецьк)
 • Крапівін О.В., д-р іст. наук, проф. (Донецьк)
 • Лузан А.О., д-р філос. наук, проф. 
 • Образцова М.М., канд. філос. наук (Вупперталь, Германія) 
 • Пантелєєва І.А., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)
 • Подопригора С.Я., д-р філос. наук, проф. (Ростов, Росія)
 • Примуш Н.В., д-р політ. наук, проф. (Донецьк)
 • Узбек К.М., д-р філос. наук, проф. (Донецьк)