Про соціальну функцію води

Автор(и)

  • Л. М. Нікітін Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Розвиток теорії й методології визначення соціальної функції води як феномена, що чинить найважливіший вплив на функціонування всіх процесів на нашій планеті і особливо на життєдіяльність людського суспільства.

Методика. Проведено дослідження впливу водних феноменів на різні соціальні структури суспільства. Проаналізовані кількісні і якісні показники ефективності використання водних ресурсів у розвитку соціуму, а також негативні явища й погрози, з якими зіштовхується суспільство, взаємодіючи з водними об'єктами.

Результати. Положення про те, що від наявності водних ресурсів залежить функціонування всієї неорганічної й органічної природи на Землі, дозволило виділити не просто природну, а й соціальну функцію води, проаналізувати багатовекторну спрямованість її соціальних компонентів, показати, що соціальна складова води пронизує всі сфери людської життєдіяльності. Це дало можливість виділити стратегічні завдання, можливості й визначальні позиції в становленні соціального буття. Інтерпретація отриманих результатів вимагає більш глибокого усвідомлення соціальної функції води для визначення границь і рівнів взаємодії системи «суспільство-водні ресурси».

Наукова новизна. Доведено зв'язок водних об'єктів з основними параметрами соціального розвитку в цілому й в різних сферах людської життєдіяльності зокрема.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у виявленні соціальної складової води й необхідності врахування цієї функції водних об'єктів у сфері господарської діяльності людини, у процесах урбанізації й перспективах розвитку суспільства.

Ключові слова: вода, природа, соціальна функція, світобачення, суспільство, життєдіяльність, негативні наслідки.

Біографія автора

Л. М. Нікітін, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д-р філос. наук, проф.

Посилання

Вернадский В.И. История минералов земной коры. Т. 2: История природных вод / В.И. Вернадский. – Л., Госхимтехиздат, 1933. – Ч. 1, вып. 1. – 202 с.

Вернадский В.И. Избр. соч. / В.И. Вернадский – М.: Наука, 1960. – Т. 4, кн. 2. – 652 с.

Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский // Успехи современной биологии. – 1944. – Т. 18, в. 2. – С. 113-120.

Никитин Л.Н. Энергетическая модель мира и экология / Л.Н. Никитин – Донецк, ДонНУЭТ, 2011. – С. 159-160.

Логинов Я. Европа строит водные магистрали / Я. Логинов // Зеркало недели. – 2012. – № 32. – С. 10.

Бодак В. Сакральне значення води в українській релігійній культурі / В. Бодак // Філософія води – філософія життя. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – С. 47-51.

Шапар А. Днепр сегодня только стонет, но уже не ревет / А. Шапар // Зеркало недели. – 2011. – № 24. – С. 1, 11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-05

Номер

Розділ

Культура і цивілізація: єдність та відмінність