Ціннісний дискурс у контексті постмодерної культурної парадигми

Автор(и)

  • Т. Ю. Озерова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Актуалізація та аналіз проблеми трансформації аксіології в сучасному суспільстві перехідного типу в контексті постмодерної світоглядної парадигми.

Методика. Проведено аналіз сучасної культурно-світоглядної ситуації в Україні і у світі, зокрема основні проблеми сучасної цивілізації, пов’язані з глобалізацією, мультикультуралізмом, розвитком постіндустріальних явищ в економіці та ін. Розглянуто постмодерну рефлексію як реакцію на сучасну світову ситуацію та прогнозовано можливі шляхи вирішення аксіологічної проблеми через призму постмодерної парадигми.

Результати. Проведене дослідження довело, що сучасний стан цивілізації можна характеризувати як своєрідну точку біфуркації соціального і духовного розвитку, перспективи виходу з якої значно залежать від домінуючої моделі інтерпретації того, що відбувається. Тому створення «проекту постмодерну» передбачає високу відповідальність автора: ним задається спосіб моральної легітимації майбутнього. Динаміка суспільної свідомості в незахідних країнах, її розвиток від модерну до постмодерну, а також, як наслідок цієї трансформації, її вираження в соціальній сфері, які можуть бути проінтерпретовані як постмодерністські індикатори, обумовлюють необхідність з'ясування вихідних моментів, що послужили своєрідним індикатором сьогоднішньої ситуації, одночасно об'єктивних і суб'єктивних факторів, що викликають співіснування премодерну, модерну і постмодерну в незахідних країнах. Тому виявлення та осмислення отриманих результатів може стати однією з цеглин у фундаменті створення оновленої, відповідної часу аксіології.

Наукова новизна. Розглянуто проблеми сучасної цивілізації крізь призму філософської рефлексії постмодерну та визначено основні тенденції розвитку світоглядно-духовних та культурологічних засад світу з точки зору аксіологічної проблематики.

Практична значущість. Прагматична сторона цього дослідження полягає в можливості застосування отриманих результатів для подальшої розробки сучасної аксіології та впровадженні її в життя в суспільстві для вирішення глобальних проблем сучасності.

Ключові слова. Аксіологія, цінності, постмодернізм, сучасне суспільство, соціальна реальність, трансформація сучасної аксіології.

Посилання

Бенхабиб С. Притязания культуры / С. Бенхабиб. – М., 2003. – 350 с.

Вайнштейн О.Б. Постмодернизм: история или язык? / О.Б. Вайнштейн // Вопросы философии. – 1993. – № 3. – С. 3-7.

Вейз Д.Э. Времена постмодерна / Д.Э. Вейз. – [Б. м.], 2002.

Грицанов А.А. Новейший философский словарь. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – Мн.: Современный литератор, 2007. – С. 816.

Гусейнов А.А. Еще раз о возможности глобального этоса / А.А. Гусейнов // Век глобализации. – 2009. – № 1. – С. 16-27.

Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе / Р. Инглегарт // Новая постиндустриальная волна на Западе. – 1999. – С. 249-260.

Карелова Л.Б. Глобализация: японские интерпретации социокультурных процессов / Л.Б. Карелова, С.В. Чугров // Вопр. философии. – 2009. – № 7. – С. 44-53.

Мальковская И.А. Глобализация как социальная трансформация / И.А. Мальковская. – М., 2002.

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык / И.С. Скоропанова. – СПб.: Невский простор, 2001. – 416 с.

Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и возможности / А.И. Смирнов – М.: Парад, 2005. – 392 с.

Шапинская Е.Н. Постмодернизм и культура: сб. / Е.Н. Шапинская, В.А. Шапинский / АН СССР. Ин-т философии. – М.: ИФАН, 1991. – С. 3-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-05

Номер

Розділ

Культура і цивілізація: єдність та відмінність