Соціоекологічні проблеми у вченні М. Руденка

Автор(и)

  • Р. А. Наконечний Львівський національний аграрний університет, Україна
  • А. Д. Копитко Львівський національний аграрний університет, Україна

Анотація

Мета дослідження. Висвітлити соціоекологічні погляди українського мислителя та вченого М. Руденка і представити їхню практичну значущість.

Методика. Звернуто увагу передовсім на соціоекологічні аспекти вчення, котрі спрямовані на поступальне переосмислення відносин людини, суспільства та природи. Автори аналізують погляди М. Руденка в контексті сучасних реалій українського суспільства та світових тенденцій, що дозволяє побачити глибину поглядів цього мислителя та їхню не лише теоретичну, але й практичну значущість.

Результати. Апробовані як частина навчально-методичного посібника, на наукових конференціях, використовуються під час читання курсів філософії, філософії науки.

Наукова новизна. Автори наголошують на вагомому внеску М. Руденка в розробку філософських засад соціоекологічного вчення, котре переросло в Україні на рубежі 80-90-х рр. XX ст. в самостійну науку – соціоекологію. Цей момент, як правило, випадав з поля зору дослідників.

Практична значущість. Напрацювання М. Руденка є однією з вагомих складових формування нових наук – фізичної економії і соціоекології й використовуються як альтернатива традиційному розумінню стосунків людини, суспільства та природи. Його ідеї знаходять практичне втілення в Україні та за її межами в сільському господарстві та індустрії, які дозволяють збільшувати потенціал людини, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Ключові слова: соціоекологічні проблеми, природа, матерія, Бог, субстанція, фізична економія, суспільство, землеробство, енергія прогресу, мораль.

Біографії авторів

Р. А. Наконечний, Львівський національний аграрний університет

канд. філос. наук, доц.

А. Д. Копитко, Львівський національний аграрний університет

канд. іст. наук, доц.

Посилання

Руденко М. Глобалізація і Україна / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 483-488.

Руденко М. Гносис і сучасність (Архітектура Всесвіту) / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 499-644.

Руденко М. Економічні монологи / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008 – С. 169-346.

Руденко М. Енергія прогресу / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 9-168.

Руденко М. На шляху до світової монади / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 493-498.

Руденко М. Не заглядаючи в святці / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 347-424.

Руденко М. Шлях до хаосу / М. Руденко // Енергія прогресу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема / М. Руденко. – К.: Журналіст України, 2008. – С. 377-424.

Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України // Зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 8-10 квітня 2009 р. – К.: КНЕУ, 2009. – 531 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-07

Номер

Розділ

Відродження України: проблема історії, мови, культури