Преподавание английского языка в вузе как инструмент социальной адаптации специалиста к условиям современной экономики

Автор(и)

  • Е. И. Гаврилина Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • Н. А. Черток Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Визначення значення та функцій іноземної мови як інструмента соціальної адаптації спеціаліста до умов сучасної економіки.

Методика. Досліджено проблему соціальної адаптації спеціаліста зі знанням іноземної мови в умовах ринкових відносин і динаміки зростання міжнародних контактів у всіх сферах реальної дійсності.
Визначено методи інтенсифікації процесу навчання іноземної мови професійного спрямування в немовному ВНЗ. Проаналізовано моделі викладання іноземної мови, коли вона є не лише однією з навчальних дисциплін в університеті, а засобом формування творчої і професійної підготовки та спрямована на універсальний розвиток особистості; збільшує можливості впливу на становлення особистості; сприяє виявленню та розвитку індивідуальних пізнавальних інтересів і творчих здібностей; формує практичні навички та знання мови в процесі засвоєння спеціальності; допомагає конкретизувати соціальну активність особистості студента й запобігти вузькопрагматичному сприйняттю необхідності вивчення мови в сучасному світі.

Результати. Розроблювані прийоми й методи повинні бути спрямовані на формування та вдосконалення умінь і навичок з усіх видів мовної діяльності, що й має забезпечити досягнення кінцевої мети навчання – розвиток відповідного рівня комунікативної компетентності, який дозволить використовувати знання з іноземної мови, отримані у ВНЗ, для професійного призначення.

Наукова новизна. Розроблено модель інтенсивного навчання іноземної мови, що складається з трьох основних етапів, які послідовно реалізують певні завдання. Поступальне формування базових знань з усіх аспектів мови забезпечує вирішення більш комплексних завдань: зняття психологічного бар’єра, перехід до взаємодії комунікантів до більш загальних проблем соціально-культурного характеру і в середовищі професійного оточення.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у визначенні ваги та функцій іноземної мови як однієї з домінант успішності професійного зростання й бізнес-кар’єри. Підготовка спеціалістів нового зразка, адаптованих до умов широких міжнародних контактів у всіх сферах, передбачає не лише здатність політиків, економістів, підприємців і менеджерів діяти «технологічно» грамотно, етично коректно відповідати новій ситуації, але й готовність до вільного спілкування з діловими партнерами мовою, що отримала міжнародне визнання та поширення – англійською.

Ключові слова: соціальне замовлення, професійне оточення, комунікативна компетенція, ділові контакти, міжнародна співпраця, самореалізація спеціаліста.

Посилання

Зырянова О.Б. Способы и приемы усвоения языкового материала при пересказе текстов / О.Б. Зырянова // ИЯШ. – 2004.

Черенкова Н.И. Инновационные технологии в преподавании английского языка для «нефилологов» / Н.И. Черенкова // Инновации. – 2006. – № 2.

Мацько Л. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу / Л. Мацько // Дивослово. – 2006. – № 7.

Гвишиани Н.Б. Язык научного общения (вопросы методологии): монография / Н.Б. Гвишиани. – М.: Высшая школа, 1986.

Черенкова Н.И. Принципы создания адаптивного учебного пособия по деловому английского языку для студентов экономических специальностей / Н.И. Черенкова, О.В. Вессарт // Вопросы методики преподавания в вузе. – 2005. – Вып. 8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-08

Номер

Розділ

Сучасні проблеми методики та практики підготовки фахівців