Освітній процес у параметрах «суспільства знань»

Автор(и)

  • А. В. Сакун Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Дослідження освітнього процесу на сучасному етапі цивілізаційного розвитку людства.

Методика. Розглянуто освітній процес як стратегічне завдання з формування мислячої, креативної особистості. Розкривається роль інформаційно-комунікаційних технологій у становленні «суспільства знань», яке є складовою філософії, основаної на принципах індивідуалізації, основа якої – інтелектуально-розумова домінанта.

Результати. Сучасна техногенна цивілізація здійснює через формування нового стану людської свідомості вплив на розвиток освіти. Атрибутом сучасного мислення, основою формування творчої особистості є інновації освітньої теорії та практики. Освіта сьогодні є найбільш масовою та найбільш стратегічно орієнтованою сферою діяльності суспільства. Отже, вироблення ефективної стратегії вдосконалення освітнього процесу має сприяти глибокому вивченню та філософському узагальненню як реально життєвого досвіду, так і перспектив подальшого розвитку нашої цивілізації.

Наукова новизна. Базуючись на методичних принципах комунікативної теорії та філософії освіти, досліджено проблему освіти як сферу глобалізованого соціального буття, соціальний інститут та її адаптацію до потреб суверенної держави, інтеграції до міжнародного освітнього простору.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає в розкритті актуалізації проблеми розвитку освіти в контексті філософського осмислення, відкриває можливості реалізації особистісного потенціалу саме у складному та багатогранному світі глобальних трансформацій.

Ключові слова: освіта, суспільство знань, інформаційне суспільство, знання, цивілізація, глобалізація.

Біографія автора

А. В. Сакун, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

канд. філос. наук

Посилання

Кочетков В.В. К вопросу о генезисе постиндустриального общества / В.В. Кочетков, Л.Н. Кочеткова // Вопросы философии. – 2010. – № 2. – С. 20-25.

Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность / В.С. Степин // Вопросы философии. – 2003. – № 8. – С. 19-22.

Экономика знаний: кол. моногр. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 9-32.

Эдвинссон Л. Корпоративная долгота / Л. Эдвинсон. – М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 83.

Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Т. Стюарт // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология. – М., 1999. – С. 393.

Мильнер Б.З. Управление знаниями / Б.З. Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 2.

Емелин В.А. Технологические соблазны информационного общества: предел внешних расширений человека / В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов // Вопросы философии. – 2010. – № 5. – С. 85-89.

Афанасьев В. Метод экономической двойственности / В. Афанасьев // Вопросы экономики. – 2005. – № 8. – С. 5.

Хайек Ф.А. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Ф.А. Хайек. – М.: ИРИСЭН, 2006. – С. 383-384.

Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: курс лекцій / А.С. Гальчинський. – К.: АДЕФ-Україна, 2010. – С. 504-506.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-08

Номер

Розділ

Сучасні проблеми методики та практики підготовки фахівців