Особливості формування музичних уподобань студентської молоді в умовах масової культури

Автор(и)

  • М. Л. Яковенко Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Україна
  • Л. М. Нестеренко Луганська державна академія культури і мистецтв, Україна

Анотація

Мета. Розглянути музичні вподобання студентів, що формуються в контексті масової культури, виявити ієрархію музичних жанрів, обраних студентами.

Методика. Розглянуто особливості сучасної масової культури в аспекті музики. Здійснено операціоналізацію понять, за посередництвом яких вивчено характеристики масової музики на прикладах обраних музичних зразків. Проаналізовано результати анкетного опитування щодо музично-жанрових переваг студентів луганських ВНЗ.

Результати. Характеристики та ознаки масової музики є відображенням загальних характеристик масової культури. Серед найважливіших із них є збільшення можливостей доступу до інформації внаслідок змін умов створення, поширення та сприйняття творів музичного мистецтва. Розповсюдженість прикладів масової музики зумовлюється її ознаками, з-поміж яких виокремлюються доступність і простота, стандартизованість і трафаретність, функціонування у формі копій музичних записів. У процесі функціонування масової музики її комерціоналізація відносно спрямованості на отримання прибутку приводить до явища «індустрії культури», музичного шоу-бізнесу в Україні, як способу виробництва та поширення продукції масової культури в її музичному «сегменті». Парадоксальність явища успіху у публіки творів масової музики, зразки якої не відповідають критеріям якості та високого художнього рівня, пояснюється слідуванням фольклорним зразкам, зокрема структурі казки.

Наукова новизна. Показано дійсні музичні вподобання студентів, які багато в чому зумовлюються сучасною масовою культурою.

Практична значущість. Практична значущість дослідження полягає у використанні методики аналізу прикладів масової музики в межах різних дисциплін, можливості застосування понять, запропонованих у статті, та отриманих результатів анкетного опитування в процесі викладання таких навчальних курсів, як музична естетика, масова музична культура та ін.

Ключові слова: масова культура, музичні вподобання, масова музика, естрадна пісня, авторський стиль, студенти.

Біографія автора

М. Л. Яковенко, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

канд. соц. наук, доц., проф.

Посилання

Конен В.Д. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века / В.Д. Конен. – М.: Музыка, 1994. – 160 с.

Хоркхаймер М. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс / М. Хоркхаймер, Т. Адорно // Диалектика просвещения. Философские фрагменты. – М.: Медиум, СПб.: Ювента, 1997. – 312 с.

Адорно Т. Легкая музыка / Т. Адорно // Избранное: социология музыки. – М., СПб.: Университет. книга, 1998. – 445 с.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин. – М.: Медиум, 1996. – 239 с.

Бауман З. Законодатели и толкователи: культура как идеология интеллектуалов [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. – 2003. – № 1 (27). – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/baum.html.

Зоркая Н.М. На рубеже столетий (у истоков массового искусства России 1900-1910 годов) / Н.М. Зоркая. – М.: Наука, 1976. – 304 с.

Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное / Н.М. Зоркая. – М.: Искусство, 1981. – 167 с.

Чередниченко Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. К анализу методологических парадоксов науки о музыке: монография / Т.В. Чередниченко. – М.: Музыка, 1989. – 222 с.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет; пер. с исп. – М.: Изд-во АСТ, 2002. – 509 с.; Гвардини Р. Конец нового времени / Р. Гвардини // Вопросы философии. – 1990. – № 4. – С. 127-143; Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе; пер. с англ., прим. А.А. Юдина; сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. – М.: АСТ, 2002. – 526 с.

Сохор А.Н. О массовой музыке / А.Н. Сохор // Вопросы социологии и эстетики музыки: сб. ст. Ч. 1. – Л.: Совет. композитор, Ленинград. отд-ние, 1980. – С. 234-264.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-08

Номер

Розділ

Сучасні проблеми методики та практики підготовки фахівців