Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області)

Автор(и)

  • Ю. С. Голік Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • О. Е. Ілляш Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine
  • Ю. О. Чухліб Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine

Ключові слова:

сталий розвиток, екологічні індикатори, оцінка екологічної збалансованості регіону

Анотація

Мета: оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості розвитку Полтавського регіону з обґрунтування підходу до вибору оціночних показників. Методи: кількісно-якісного аналізу й синтезу, метод Хармута Босселя. Результати: проведено дослідження існуючих підходів до визначення показників, індексів та індикаторів, пов’язаних із сталим розвитком суспільства. Обрано і розглянуто для оцінки стійкості та рівня еколого-збалансованого розвитку методику запропоновану Хармутом Босселем. Для Полтавської області за методологією Хармута Босселя проведено систематизацію індикаторів та здійснено оцінку стійкості за 14 показниками, на основі яких були побудовані «зірки орієнтирів», що дають наочне розуміння динаміки зміни кожної з підсистем, рівня її стійкості та потенціалу підсистеми щодо відновлення. Висновки: У цілому результати оцінки за методологією Хармута Босселя засвідчили загальний рівень нестійкості екологічної системи Полтавської області, який є характерним для усього досліджуваного періоду (2005–2015 роки). На основі проведеної оцінки визначено пріоритетні природоохоронні проблеми, які є «слабкими ланками» екологічної системи і які потребують  першочергового зосередження зусиль, що забезпечить поступову стабілізацію процесів в системі екологічного розвитку регіону.

Біографії авторів

Ю. С. Голік, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

канд. техн. наук, проф.

О. Е. Ілляш, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Закон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року − URL:http://kga.gov.ua/dp.kga.gov.ua/images/files/11_ZU_pro_strategiu_ecopolityky.pdf.

Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: у 2-х т. / Н. М. Андрєєва, О. М. Алимов, Є. В. Хлобистов [та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь: Аріал, 2011. Т. 1. 464 с.; Т. 2. – 340 с.

Екологічний паспорт Полтавської області за 2015 рік/ URL : http://www.eco-poltava.gov.ua.

Інформаційно-моніторинговий центр «Довкілля Полтавщини». URL : http://www.eco-poltava.gov.ua.

Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017–2021 роки («Довкілля–2021»). Полтава, 2017. 131с.

##submission.downloads##