Вплив Дніпровського каскаду водосховищ на сучасний геоморфогенез прилеглих територій

Автор(и)

  • О. Б. Багмет Інститут географії НАН України, Україна

Ключові слова:

берегові геоморфосистеми, трансформація берегів, водосховище, абразія

Анотація

Аналіз впливу Дніпровського каскаду водосховищ на рельєф і перебіг екзогенних процесів; гідрологічні та гідрогеологічні умови території. Результати. Будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд невідворотно провокують різкі зміни в характері перебігу екзогенних рельєфоутворювальних процесів. Наслідком чого є втрата динамічної рівноваги в межах берегових систем водосховищ і неминуча трансформація рельєфу, які часто кардинально змінюють інженерно-геоморфологічні умови регіону та умови ведення господарства. Зміни гідрологічного режиму і гідрогеологічних умов у басейні Дніпра, внаслідок зміни водообміну і рівня ґрунтових вод, сприяли розвитку абразії та активізації гравітаційних, ерозійних, суфозійних, карстових процесів; явищ підтоплення та заболочування. Залучення територій з інтенсивним проявом природних екзогенних рельєфоутворювальних процесів до сфери господарської діяльності призводить до неминучих змін навколишнього середовища, що супроводжуються техногенним посиленням природного перебігу екзогенних процесів. Прогнозування розвитку цих процесів належить до числа найважливіших завдань інженерної, антропогенної та екологічної геоморфологій.

Біографія автора

О. Б. Багмет, Інститут географії НАН України

канд. геогр. наук, с. н. с.

Посилання

Благомыслов Н.Н., Иванов А.В. Отчет Каховской гидрогеолпартии по инженерно-геологическим исследованиям прибрежной зоны Каховского водохранилища за 1966 г. К.: ДНВП «Геоінформ», 1967, Кн.1 99с.

Гидрометеорологический режим озер и водохранилищ СССР. Каскад днепровских водохранилищ. Л.: Гидрометеоиздат, 1967. 348 с.

Даценко Л.М., Молодиченко В.В., Акімов В.Ю. Геоморфологічні процеси на південному узбережжі Каховського водосховища. Геолого-мінералогічний вісник. Вип. 1 (25). 2011 р. С. 89 – 92.

Демчишин М.Г. Звіт за темою: «Закономірності зміни інженерно-геологічних умов в зоні впливу Дніпровських водосховищ». К.: ІГН НАНУ, 1999. Кн.1 222 с.

Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП. К.: Державна служба геології та надр України, Державне нау-ково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, 2016. 90 с.

Кондратюк С.В. Звіт за темою: «Вивчення сучасних екзогенних процесів на території Київської, Чер-нігівської та Житомирської областей за 2001 – 2005 рр.» К.:ГГП ПДРГП «Північгеологія», 2006. Кн.1. 154 с.

Межибовский А.Х. Инженерно-геологические условия

Кременчугской ГЭС на реке Днепр. К.: ДНВП «Геоінформ», 1948. Кн.1. 233 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 р. URL: http://www.mns.gov.ua/content/nasdopovid2011.html

Нищименко А. Я. Гидрогеологические условия и переформирование берегов водохранилищ Днепровского каскада ГЭС, 1956 – 70 гг. – К.: ДНВП «Геоінформ», 1971. – 265 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Київській області за 2009 рік. URL: www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2009-rotsi/kyivska%20obl_2009.doc

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2014 рік. Дніпропетровськ, 2015. 262.с.

Саніна І.В. Регіональна оцінка стану геологічного середовища басейну р. Дніпро (територія України). К.: ДНВП «Геоінформ», 1999. Кн.1. 191 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29