Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів - мікротунелях

Автор(и)

  • А. П. Полив’янчук Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна
  • О. І. Каслін Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • М. Ф. Смирний Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна
  • О. П. Строков Класичний приватний університет, Україна
  • О. О. Скурідіна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна

Ключові слова:

дизель, відпрацьовані гази, газова проба, мікротунель, компенсаційний метод, диференційний метод, точність

Анотація

Мета. Розробка, впровадження та підтвердження практичної придатності компенсаційного методу контролю газової проби в мікротунелях, який є значно дешевшим ніж відомі аналоги, зокрема диференційний метод, що використовується у вимірювальній системі AVL SPC 472. Методи: Аналіз та синтез інформації, регресійний аналіз, експериментальні дослідження, розрахунковий експеримент. Результати. Розроблено заходи щодо впровадження недорогого компенсаційного методу контролю газових проб в універсальних системах екологічного діагностування дизелів - мікротунелях. Висновки. Обґрунтовано доцільність використання та експериментально підтверджено практичну придатність компенсаційного методу контролю проби, який в 5…8 разів дешевше відомого аналога – диференційного методу, реалізованого в мікротунелі AVL SPC 472, та передбачає застосування недорогих витратомірів з класом точності 1,5.

Біографії авторів

А. П. Полив’янчук, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

д-р техн. наук, проф.,

М. Ф. Смирний, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

д-р техн. наук, проф.,

О. П. Строков, Класичний приватний університет

д-р техн. наук, проф.,

Посилання

Polivyanchuk A. Improving the efficiency of emission control dispersed particles from diesel exhaust gases. Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Серія «Екологія». 2014. №1140, вип. 11. С. 83-88.

Polivyanchuk A., Parsadanov I. Experimental verification of microtunnel MKT-2 on the brake stand autotractor diesel engine . Industrial technology and engineering. Republic of Kazakhstan. 2015. №2 (15). P. 11-16.

Поливянчук А.П. Повышение эффективности систем экологического диагностирования дизельних силових установок – туннелей . Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2016. № 3-4 (26). С. 132-140.

Regulation No 49. Revision 6. Uniform provision concerning the approval of compression ignition (C.I.) and natural gas (NG) engines as well as positiveignition (P.I.) engines fuelled with liquefied petroleum gas (LPG) and vehicles equipped with C.I. and NG engines and P.I. engines fuelled with LPG, with regard to the emissions of pollutants by the engine. / United Nations Economic and Social Council Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on the Construction of Vehicles. // E/ECE/TRANS/505, 2013. 434 p.

Regulation № 96. Revision 3. Uniform provision concerning the approval of compression ignition (C.I.) engines to be installed in agricultural and forestry tractors with regard to the emissions of pollutants by the engine. E/ECE/TRANS/505. 2014. 416 p.

ISO 8178-1: 2017. Reciprocating internal combustion engines. Exhaust emission measurement. Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions, 2017. 150 p.

Smart Sampler PC SPC 472. PC program for SPC 472 control. AVL, List GmbH Graz, 1993. – 76 р.

Lianga Z., Tiana J., Rezaeia S., Zhanga Y. Investigation of SVOC nanoparticle emission from light duty diesel engine using GC×GC-ToF-MS . School of Mechanical Engineering, University of Birmingham. 2015. 31 р.

Поливянчук А., Игнатов О. Оценка эффективности компенсационного способа измерения массового расхода отработавших газов дизеля в микротуннеле. Прикладна екологія. 2009.№ 1(5). С 149-154.

Поливянчук А.П. Сравнительный анализ дифференциального и компенсационного способов измерения массового расхода отработавших газов дизеля в микротуннеле. Двигатели внутреннего сгорания. 2011. №2. С. 123-126.

Ханженков В.И. Аэродинамические характеристики коллекторов. Промышленная аэродинамика, №4. – М.: Изд-во ЦАГИ, 1953. С.45-62.

РД 50-213-80. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами. М.: Изд-во стандартов, 1982. 319 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29