Екологічна культура населення приміської зони та її зв’язок з утворенням звалищ ТПВ

Автор(и)

  • Д. О. Дорошенко Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна
  • С. М. Широкоступ Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна

Ключові слова:

тверді побутові відходи, екологічна свідомість, довкілля, несанкціоновані звалища, стейкхолдери,

Анотація

Проблема забруднення довкілля з кожним роком стає все більш актуальною. Вона проявляється не тільки на глобальному, а й на локальному рівні. Найчастіше причинами цих проблем є зневажливе ставлення населення до навколишнього середовища. Особливо чітко це простежується у приміській зоні, де існує проблема накопичення твердих побутових відходів та утворення несанкціонованих звалищ. У приміській зоні, на відміну від міста, немає необхідних інструментів управління потоками ТПВ. Мета. Дослідити зв’язок між рівнем екологічної свідомості населення смт. Бабаї та наявною проблемою утворення звалищ ТПВ у цьому населеному пункті. Результати. У ході проведеного дослідження виявлені основні групи-суб’єкти господарської діяльності, що впливають на стан довкілля. В ході анкетування виявлено вплив виховання у школі та сім’ї на екологічну свідомість дітей, низьку зацікавленість місцевого населення проблемами довкілля. Впровадження екологічних практик мешканцями смт. Бабаї обґрунтовується більше економічними чинниками, ніж екологічними. Виходячи з отриманих даних, розроблені рекомендації для кожної з виявлених груп стейкхолдерів. Висновки. Для вирішення проблеми накопичення ТПВ у смт. Бабаї запропоновані адміністративні, соціальні та освітні групи рішень. Адміністративні рішення передбачають укладання договору з компанією-перевізником для створення системи збору ТПВ селищем. До соціальних рішень відносяться агітаційні заходи, направлені на підвищення рівня екологічної культури місцевого населення. До освітніх рішень відноситься проведення виховної роботи природоохоронного напрямку з учнями Бабаївської ЗОШ. Дотримання визначених рекомендацій для населення та органів управління допоможе у вирішенні існуючої екологічної проблеми.

Посилання

Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic | Scientific Reports. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w#Sec2

Гілецький, Й. P. Географія України. Соціально-економічна з основами теорії: підручник для 9 класу. Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. 192 с.

Лібанов, Е. М. Смертність населення України у трудоактивному віці. Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України : монографія. Київ, 2007. 211 с.

Звіт про соціологічне опитування громадян «Охорона довкілля та громадяни України. Дослідження практик, цінностей та суджень» URL: http://www.rac.org.ua/uploads/content/482/ files/webenvportraitfullversion2018.pdf

Волошина, Ю. Я. Теоретичні основи поняття приміська зона та її основні взаємозв’язки з містом URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/ 10_2015/45.pdf

Тітенко, Г.В., Широкоступ, С.М., Просторові особливості управління ТПВ в системі «місто-приміська зона». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 2017, вип. 17, С.36-48

Лукіна, Т. О. Технологія розробки анкет для моніторингових досліджень освітніх проблем: методичні рекомендації. Миколаїв : ОІППО, 2012. 32 с.

Тімоніна, М. Б. Державна служба статистики України. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2018 року. К.: ТОВ «Август Трейд», 2018. 82 с.

Інформація про школу - Бабаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради. URL: http://babai.edu.kh.ua/informaciya_pro_shkolu/

Earth Overshoot Day – #MoveTheDate of Overshoot! URL: http://www.overshootday.org

Гаць, Я. М. Проблеми екологічного виховання молоді URL: http://intkonf.org/gats-yam-problemi-ekologichnogo-vihovannya-molodi/

Державна служба статистики. Доповідь «Демографічна ситуація в Україні у 2016 році» URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/ dop/10/dop_DS_2016.zip

Курняк, Л. М. Екологічна культура: поняття та формування. URL: http://nd.nubip.edu.ua/2015_4/8.pdf

Самборський, О. С. Обґрунтування вибору методу формування вибірки у дослідженнях фармацевти-чного ринку. Харків : ФОП Петров В. В., 2009. 27 с.

Ситаров, В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология. М.:Академия, 2000. 280 с.

Фіцула, М. М. Педагогіка. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. 232 с.