Постпірогенна трансформація біогеохімічних властивостей сірих лісових ґрунтів при техногенному навантаженні

Автор(и)

  • Ю. В. Буц Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, проспект Науки, 9A,  Харків, 61000, Україна, Україна http://orcid.org/0000-0003-0450-2617
  • О. В. Крайнюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61000, Україна, Україна http://orcid.org/0000-0001-9524-040X
  • П. І. Лоцман Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Валентинівська, 2, Харків, 61168, Україна, Україна http://orcid.org/0000-0002-9894-5728
  • Ю. М. Сенчихін Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, Харків, 61023, Україна, Україна http://orcid.org/0000-0002-5983-2747

Анотація

Фізико-хімічні властивості ґрунтів у після пожежний період погіршуються, через суттєве зниження кількості поживних елементів у ґрунті: згорає гумус, зменшується вміст нітратного азоту. Кислотно-лужна реакція за показником рН у ґрунтах, які зазнали впливу пожеж зміщується до нейтральної, що слід пояснити насиченням поглинаючого комплексу ґрунтів лужноземельними елементами. Лісові низові пожежі суттєво трансформують морфологічний вигляд верхньої частини ґрунтового профілю. Під впливом пожеж відбуваються зміни рН, вмісту обмінних катіонів, валових і рухомих форм азоту та ін. Поводження і вміст важких металів у лісовій підстилці обумовлена, окрім впливу пожежі і геохімічним станом регіону, швидкістю водної міграції і біологічного поглинання, рельєфом місцевості. Концентрація важких металів у поверхневих горизонтах ґрунтів борових лісів зростає в кілька разів і перевищує фонові концентрації внаслідок мінералізації лісової підстилки і трав’янистої рослинності від згорання та подальшої міграції хімічних елементів.

Змінюються поверхневі горизонти ґрунтів, зокрема, формується новий пірогенний горизонт, котрий певним чином відрізняється від природних аналогів. Пожежі, з одного боку, покращують умови проникнення насіння у ґрунт, але погіршують умови проростання, зростання та розвитку хвойних деревних порід. 

Біографії авторів

Ю. В. Буц, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, проспект Науки, 9A,  Харків, 61000, Україна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  технологій та безпеки життєдіяльності

О. В. Крайнюк , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61000, Україна

канд. техн. наук, доц., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

П. І. Лоцман , Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Валентинівська, 2, Харків, 61168, Україна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії

Ю. М. Сенчихін , Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, Харків, 61023, Україна

кандидат технічних наук, професор, професор кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-13