Прикладні аспекти педотрансферного моделювання у фізиці грунтів

Автор(и)

  • В. В. Медведєв Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Ключові слова:

педотрансферна модель, властивості грунтів, фізика грунтів,

Анотація

Мета. Розглянути деякі приклади використання педотрансферніх моделей. Методи. Статистичний, математичне моделювання. Результати. На підставі масового экспериментаьного матеріалу, наявного в базі даних «Властивості ґрунтів України» розроблені лінійні й нелінійні педотрансферні моделі для опису рівноважної щільності будови, ґрунтово-гідрологічних констант і структурного складу. Як базові показники в моделях використано дані вмісту гумусу й фізичної глини. Висновки. Обґрунтовано різні прикладні аспекти педотрансферного моделювання головним чином у фізиці грунтів, що, сподіваємося, буде сприяти популяризації цього перспективного напрямку.

Біографія автора

В. В. Медведєв, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

завідувач кафедри екології та неоекології

д-р біол. наук, проф.

Посилання

Бондарев А. Г., Русанов В. А., Медведев В. В. Заключение. /Переуплотнение пахотных почв. М.: Наука. 1987. С. 205-209.

Греков В. О., Дацько Л. В., Жилкін В. А., Майстренко М. І., Дацько М. О. і ін. Методичні вказівки з охорони грунтів. Держ. наук.-технол. центр охорони родючості грунтів Мінагрополіти-ки та продовольства. Київ. 2011. 108 с.

Дояренко А. А. pF почв юго-востока и сосущая сила саратовских пшениц: избр. соч. − М.: Изд. с.-х. литературы, журналов и плакатов, 1963. − С. 190−204.

Лактионова Т. Н., Медведев В. В., Савченко К. В., Бигун О. Н., Шейко С. М., Накисько С. Г. База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования). Изд. 2-ое. Харьков: ЦТ №1, 2012. 150 с.

Шеин Е. В., Архангельская Т. А. Педотрансферные функции: состояние, проблемы, перспективы. //Почвоведение, 2006, № 10, с. 1205-1217.

Bouma J. Using soil survey data for quantitative land evaluation. //Advances in Soil Science, 1989, 9, 177–213.

##submission.downloads##