Агроекологічне дослідження рH середовища в кислих ґрунтах за відсутності вапнування

Автор(и)

  • A. Lisnyak Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, Україна
  • S. Torma Братиславський науково-дослідний інститут ґрунтознавства та охорони грунтів, Словаччина

Ключові слова:

ґрунтової реакції, рН, агроекологічне дослідження, відсутність вапнування,

Анотація

Мета. Агроекологічне дослідження на сільськогосподарських землях значення рН середовища в кислих ґрунтах при відсутності вапнування. Методи. Для визначення рН середовища в кислих ґрунтах використовувався електрометричний (потенціометричний) метод визначення. Результати. Вивчення реакції середовища в ґрунтах  проведено на словацьких фермах Немшова і Осіков в 2010 році та повторно проведено через чотири роки. В сільськогосподарському підприємстві Немшова площі нейтральних і лужних ґрунтів (рН вище 6,6) в період 2010-2014 рр. скоротилися з 1008 га до 190 га (82% зниження) і навпаки посівних площ з рН ґрунтів нижче 5,5 збільшилися з 274 га до 569 га за цей же період. В сільськогосподарському підприємстві Осіков площі зі значенням рН вище 6,6 скоротилися в період 2010-2014 рр. з 1548 га до 178 га (зниження на 90%), в той час як сильно кислі і кислі ґрунти (нижче рН 5,5) збільшилися з 138 га до 838 га за цей же період. Висновки. Підтверджено, що відсутність вапнування призвело до швидкого зниження реакції ґрунтового середовища природним чином – за рахунок виносу кальцію і магнію культурами, їх вилуговуванням в більш глибокі горизонти ґрунту, їх змив з ерозією, а також з кислотним впливом дощів або фізіологічно кислих добрив.

Біографія автора

A. Lisnyak, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького

assist. prof., PhD.,

Посилання

Bruess A., Turian G., Noltner D., Schweikle H. Hintergrundwerte substrate-, gesamthalte- und mobile Anteile // Mitteilungen der Bodenkundlichen Gesellschaft, vol. 76, 1995. – pp. 1461-1464.

Czuba R., Fotyma M., Glas K., Andres E. Potas - skladnik decydującyśo wielkośti i jakości plonów // IPI - Research Topics No. 16, Interna-tional Potash Institute, Basel, 1994. – 56 pp.

Kollektiv: Die Düngung von Acker- und Grünland nach Ergebnissen der Bodenunter-suchung. Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, München, Bayerishce Hauptversuchsanstalt für Land-wirtschaft und Institut für flanzenernährung der TU Mün¬chen, Freising-Weihenstephan, 1985. – 36 pp.

Masaryk Š., Hraško J., Bábek R. Vápnenie pôd. Príroda – Bratislava, 1980, 185 s.

Neuberg, J., Jedlička J., Červená H. Výživa a hnojení plodin. Metodika ÚZPI Praha / J. Neuberg,. – Bratislava, 1995. – 64 s.

Torma S., Lisnyak A. Comparison of varia-bility of soil acidity of agricultural farms in Slo-vakia// Людина і довкілля. Проблеми неоеколо-гії. 2011. №1-2. С. 113-118. – ISBN 1992-4224.

##submission.downloads##