Джерела водопостачання у місті Харків

Автор(и)

  • А. Г. Гарбуз Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Ключові слова:

моніторинг, анкетування, вода центрального водогону, джерельна вода, якість води,

Анотація

Мета. На підставі анкетування населення визначити пріоритетні джерела водопостачання для великого міста, провести моніторинг якості питної води центрального водогону і природних джерел міста Харків. Методи. Анкетування, фізико-хімічні методи. Результати. За результатами анкетування населення встановлено, що 53 % опитаних, для питних потреб, використовують джерельну воду що реалізується з автоцистерн, 30 % опитаних віддають перевагу воді джерел, які знаходяться неподалік від їх місця проживання. Воду з водогону міста для питних потреб використовують тільки 15% анкетованих і 2% воду з інших систем водопостачання. Проведено моніторинг якості питної води центрального водогону та джерельної води великого міста. Для води з водогону встановлено відхилення від існуючих нормативів по п’яти із двадцяти досліджених показників, що свідчить про низьку якість води. Дослідження проб джерельної води визначило її як «чиста». Висновки. Джерельна вода у м. Харків рекомендована населенню у якості альтернативного джерела питної води.

Посилання

Бадьин П. П., Рахманин Ю.А., Фрог Н.П. Обеспечение населения физиологически полноценной питьевой водой// Материалы конгресса ЭКВАТЕК-2005. М.: 2005. С. 119-122.

Болдін А. А. Хімічне забруднення природних вод // Світ хімії. 2004. № 9. С. 123 - 128.

Бригадир М. І. Стан якості питної води в Україні // Материалы конгресса «ЭКВАТЕК-2005». – М., 2005. – С. 116 - 119.

ДержСанПіН 136/1940 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» № 383 від 23.12.1996р.

Дмитренко Т. В. Анализ качества воды родников г. Харькова // Коммунальное хозяйство городов. К.: Техніка. 1999. Вып. 18.C. 105-108.

Дмитренко Т. В. Родники в городской черте // Экология города: Уч. по-собие. – К.: Либра, 2000. – С. 65-68.

Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води К.: Вища школа. 2005. – 671с.

Лурье А. И. Вода бесценный дар природы // Научно-популярный очерк. Харьков: «Прапор». 1990. – 175 с.

Некос А. Н., Гарбуз А. Г. Экологическая оценка объектов окружающей среды и пищевых продуктов. навч. посібник. – Харьков: 2012. – С. 45 – 65.

Офіційний сайт КП «Харківводоканал» – URL: https://vodokanal.kharkov.ua/content/watersupply.

Стольберг Ф. В., Дмитренко Т. В., Пантелят Г. С. Концептуальный подход к решению вопросов экологически безопасного использования родниковых вод // Науковий вісник будівництва. 2004. – Вип. 28. – С. 282-285.

Яковлев В. В., Дмитренко Т. В., Шараевская Л. А. Результаты исследования родников г. Харькова и перспективы их использования населением // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2002. – Вип. 3. – С. 211-221.

##submission.downloads##