Регіональний вимір гідної праці в Україні : оцінка складових та моніторинг змін

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.4(68).2018.31-43

Ключові слова:

гідна праця, регіональна кадрова політика, зайнятість, оплата праці, умови праці, соціальний захист, соціальний діалог, соціально-економічний розвиток регіону

Анотація

У статті розглянуто питання вимірювання гідної праці в регіонах України. Доведено, що гідна праця та рівень соціально-економічного розвитку регіонів перебувають у діалектичному зв’язку. Розрахунок регіонального індексу гідної праці (РІГП) проведено за авторською методикою, яка передбачає три етапи: стандартизація показників у кожній компоненті індексу, визначення субіндексів за кожною групою показників, розрахунок РІГП. Представлено результати оцінювання регіонального індексу гідної праці в Україні в 2017 р., визначеного з використанням розробленої методики. Регіональний індекс гідної праці є інтегральним показником і охоплює окремі складові гідної праці: зайнятість, оплата праці, умови праці, соціальний захист та соціальний діалог. З використанням даних державної статистики проведено кількісну оцінку п’яти складових індексу (субіндексів). На основі отриманих результатів здійснено групування регіонів України за найкращим та найгіршим значеннями субіндексів регіонального індексу гідної праці, визначено тенденції щодо переміщення регіонів України між цими групами за досліджуваний п’ятирічний період. Розрахунок значення регіонального індексу гідної праці дозволив побудувати рейтинг регіонів України, що ілюструє територіальні відмінності у ступені забезпечення умов гідної праці. Проведено його зіставлення з рейтингуванням регіонів країни за рівнем соціально-економічного розвитку. З урахуванням отриманих результатів обґрунтовано напрями удосконалення регіональної кадрової політики, які сприятимуть поширенню сфери гідної праці, та, як наслідок, забезпеченню соціально-економічного розвитку регіону. Викладені у статті результати дослідження мають практичну цінність і є підставою для корегування пріоритетів кадрової політики регіонів у напрямку досягнення індикаторів гідної праці.

Біографія автора

Olga Doronina, Донецький національний університет ім. В. Стуса

Ольга Анатоліївна Дороніна

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

<p>Decent work: Report of MBT General Director: 87th session of ILC (1999) [Dostoynyy trud: doklad Generalnogo direktora MBT: 87-ia sessiya MKT], Zheneva [in Russian]</p><p>Kolot, A. M., Daniuk, V. M., Herasymenko, O. O. and other (2017). Decent work: imperatives, Ukrainian realities, mechanisms of provision. Ed. by A. M. Kolot [Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia; za red. A. M. Kolota], KNEU, Kyiv, 500 s. [in Ukrainian]</p><p>Doronina, O. A. (2013). Theory and practice of a multilevel personnel policy forming in the context of providing decent work in Ukraine : monograph [Teoriia ta praktyka formuvannia bahatorivnevoi kadrovoi polityky v konteksti zabezpechennia hidnoi pratsi v Ukraini: monohrafiia], DonNU, Donetsk, 395 s. [in Ukrainian]</p><p>Overcoming the imbalances in the regions development in Ukraine – challenges and opportunities [Podolannia dysproportsii u rozvytku rehioniv v Ukraini – vyklyky ta mozhlyvosti], Publikatsiia za proektom YeS «Pidtrymka polityky rehionalnoho rozvytku v Ukraini» EuropeAid/132810/C/SER/UA, available at: <a href="https://surdp.eu/uploads/files/Effectiveness_of_Actions_to_Support_Depressed_Regions_CM_%2028102014_UA.pdf">https://surdp.eu/uploads/files/Effectiveness_of_Actions_to_Support_Depressed_Regions_CM_ 28102014_UA.pdf</a> [in Ukrainian]</p><p>Vershyhora, Yu. Z., Vershyhora, V. H. (2017). Uneven development of Ukrainian regions and the ways to its overcome [Nerivnomirnist rozvytku rehioniv Ukrainy ta shliakhy yii podolannia], Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu Ukrainy, Vyp. 23, Ch. I, s. 25–28 [in Ukrainian]</p><p>Regional dimension of socio-economic development and principles of a new regional policy: analytical report [Rehionalnyi vymir sotsialno-ekonomichnoho rozvytku i zasady novoi rehionalnoi polityky: analitychna dopovid], available at: <a href="http://www.riss.gov.ua/public/File/2013_table/0704_dop.pdf">http://www.riss.gov.ua/public/File/2013_table/0704_dop.pdf</a> [in Ukrainian]</p><p>Report for monitoring results and effectiveness evaluation of the state regional policy implementation in Ukraine in 2017 (2018) [Zvit za rezultatamy provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky v Ukraini u 2017 rotsi], available at: <a href="http://www.minregion.gov.ua/Zvit-za-rezultatami-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki-v-Ukrayini-u-2017-rotsi1.pdf">http://www.minregion.gov.ua/Zvit-za-rezultatami-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki-v-Ukrayini-u-2017-rotsi1.pdf</a> [in Ukrainian]</p><p>Monitoring of socio-economic development of regions in 2017 [Monitorynh sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za 2017 rik], available at: <a href="http://www.minregion.gov.ua/Reytingova-otsinka-za-2017-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf">http://www.minregion.gov.ua/Reytingova-otsinka-za-2017-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf</a> [in Ukrainian]</p><p>The State statistics service of Ukraine: website [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait], available at: <a href="http://www.ukrstat.gov.ua/">http://www.ukrstat.gov.ua</a> [in Ukrainian]</p><p>ILO Decent Work Program for Ukraine for 2016–2019 [Prohrama hidnoi pratsi MOP dlia Ukrainy na 2016–2019 roky], available at: <a href="http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf">www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf</a> [in Ukrainian]</p>

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА