ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Станіслав Анатолійович ГОРБАЧЕНКО Одеський національний економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8442-9581

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.9-20

Ключові слова:

інновація, національна економіка, модель, інноваційний розвиток, управління, інтелектуальний капітал, дифузія інновацій

Анотація

У статті проаналізовано теоретичний базис інноваційного розвитку. Визначено глобальні тенденції, що спонукають країни до використання моделей інноваційного розвитку. Сформульовано вимоги до моделі інноваційного розвитку: гнучкість (можливість пристосування до конкретних управлінських систем); науковість (використання сучасних досягнень управлінської науки та залучення зовнішніх консультантів); адекватність (реагування на зміни зовнішнього середовища); креативність (спрямування на творчій потенціал управлінців); раціональність (оптимізація організаційних зв’язків); надійність (належне інформаційне забезпечення); економічність (економія на витратах); багато-
варіантність (наявність альтернативних управлінських рішень в кожній конкретній ситуації). Проаналізовано декілька існуючих моделей інноваційного розвитку, що ефективно використовуються за кордоном, зокрема: орієнтацію на лідерство в науці і реалізацію великомасштабних проєктів; орієнтацію на створення привабливого інноваційного середовища і раціоналізацію структури економіки; орієнтацію на створення інноваційної інфраструктури та сприйняття суспільством ролі науково-технічних нововведень. Доведено, що класичний формат «азійської» моделі для України є недоречним, проте можливе формування його вітчизняної модифікації з активною участю університетів. Запропоновано модель управління інноваційним розвитком, що складається з двох підсистем: керуючої і керованої. Обґрунтовано, що керуючою підсистемою у вказаній моделі є органи державного та регіонального управління, а керована підсистема – це, насамперед, сукупність суб’єктів господарювання та їх об’єднань в межах яких здійснюється управлінський вплив на товари та послуги, персонал, фінанси, технології, маркетинг тощо. Уточнено, що модель іннова-ційного розвитку національної економіки постійно забезпечує нові можливості для системи управління та створює інтелектуальне підґрунтя для ефективного впровадження інновацій.

Біографія автора

Станіслав Анатолійович ГОРБАЧЕНКО, Одеський національний економічний університет

доктор економічних наук, доцент кафедри економіки, права та управління бізнесом

Посилання

Onikienko, V. V., Emelyanenko, L. M., Teron, I. V. (2006). Innovative paradigm of socio-economic development of Ukraine [Innovatsiina paradyhma sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy], RVPS NAN Ukrainy, Kyiv, 480 s. [in Ukrainian]

Volobuev, G. S. (2016). Essence and pre-conditions of enterprises innovative development [Sutnist ta peredumovy innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv], Ekonomichnyi visnyk donbasu, No. 3 (45), s. 213‒217 [in Ukrainian]

Horbach, L. M. & Kobuk, A. L. (2017). Innovative development in the modern world: basic research approaches [Innovatsiinyi rozvytok u suchasnomu sviti: osnovni pidkhody do vyvchennia]. Retrieved from: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/10_gorbach.htm [in Ukrainian]

Fedulova, L. I. (ed.) (2005). Innovative economic development: model, management system, public policy: monograph [Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky: model, systema upravlinnia, derzhavna polityka: monohrafiia], Osnova, Kyiv, 552 s. [in Ukrainian]

Stiglitz, J. E. (2016). The price of inequality: how today’s divided society endangers our future [Tsena neravenstva. Chem rassloenie obshchestva grozit nashemu budushchemu], Eksmo, Moskva, 512 s. [in Russian]

Bobrovska, O. Yu. (2011). Innovative management as a lever and a source of innovative development for the regions [Innovatsiine upravlinnia yak vazhili i dzherelo innovatsiinoho rozvytku rehioniv], Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, Vyp. 4 (8), s. 20–27 [in Ukrainian]

Milevska, T. S. (2012). Innovative economic development models [Modeli innovatsiinoho rozvytku ekonomiky], Biznes Inform, No. 7, s. 44‒47 [in Ukrainian]

Bakhchysaray, V. Yu. (2013). Organizational and economic support for the formation of the national innovation system: world experience [Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia formuvannia natsionalnoi innovatsiinoi systemy: svitovyi dosvid], Visnyk ONU im. I. I. Mechnykova, T. 18, Vyp. 4/1, s. 14‒16 [in Ukrainian]

Kuznetsov, E. A. (2017). Methodology of professionalization of managerial activity in Ukraine: monograph [Metodolohiia profesionalizatsii upravlinskoi diialnosti v Ukraini], OLDI PLUS, Kherson, 382 s. [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine: website [Derzhavna sluzhba statystykyi Ukrainy: sait]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Fuller, S. (2018). The Sociology of Intellectual Life: The Career of the Mind in and around the Academy. Trans. from Eng. S. Gavrilenko, A. Morozova, P. Khanova [Sotsiologiya intellektualnoy zhizni: karyera uma vnutri i vne akademii], Delo, RANKHiGS, Moskva, 384 s. [in Russian]

Hagerstrand, T. (1967). Innovation diffusion as a spatial process. Postscript and translation by A. Pred. Trans. with the assistance of G. Haag, University of Chicago Press, Chicago, 334 p.

Rogers, E. M. (2009). Diffusion of innovations [Dyfuziia innovatsii], Kyievo-Mohylianska Akademiia, Kyiv, 591 s. [in Ukrainian]

Kuznetsov, E. A. (2017). Scientific and methodological problems of the professionalization process development of management in Ukraine [Naukovo-metodolohichni problemy rozvytku protsesu profesionalizatsii menedzhmentu v Ukraini], Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, T. 16, No. 1 (35), s. 9‒21 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-16

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ