ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • Марина Афанасіївна ДЕМ’ЯНЧУК Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3907-3464

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.76-88

Ключові слова:

мікроекономічна система, збалансований розвиток, цифрова трансформація, глобалізація, закономірності, фактори, сутність, відмінні особливості, функції

Анотація

У статті визначено сутність, відмінні особливості та функції збалансованого розвитку мікроекономічних систем під впливом глобалізаційних явищ та цифрових трансформацій. Теоретико-методологічну основу дослідження сформували еволюційно-циклічна теорія та теорія динамічної рівноваги, основні підходи збалансованого (сталого) розвитку. У процесі дослідження використано методи діалектичного пізнання, узагальнення та наукової абстракції, застосування яких дозволило сформувати теоретичне підґрунтя збалансованого розвитку мікроекономічних систем з урахуванням глобалізаційних, інформатизаційних і цифрових перетворень. Встановлено чинники позитивного та негативного впливу процесів глобалізації на діяльність мікроекономічних систем. Виявлено когерентний зв’язок між сучасними закономірностями розвитку мікроекономічних систем та використовуваними ними інфокомунікаційними технологіями і послугами з урахуванням створюваного синергійного ефекту, що дозволяє визначити впливовість інфокомунікаційних технологій на цифрову грамотність суспільства і розвиток цифрової економіки шляхом врахування їхньої доступності та інтенсивності використання. Зазначено, що збалансований розвиток мікроекономічних систем є динамічною категорією, спрямованою на оптимізацію процесу досягнення економічного, соціального та екологічного розвитку через реалізацію динамічного взаємозв’язку нових функцій та якісних характеристик систем. Визначено, що збалансованому розвитку мікроекономічних систем характерні відмінні особливості, зокрема: економічні, еколого-енергетичні та соціальні. Охарактеризована сукупність функцій мікроекономічних систем, які реалізуються ними у контексті збалансованого розвитку та є необхідними для вирішення зовнішніх та внутрішніх проблем забезпечення якісного і стабільного розвитку у довгостроковій перспективі, зберігаючи динамічну рівновагу та спираючись на власні можливості. На основі узагальнення існуючих теоретичних підходів та базових положень концепції сталого розвитку на різних рівнях ієрархії з урахуванням глобалізаційних, інформатизаційних і цифрових перетворень отримав подальший розвиток теоретичний базис збалансованого розвитку мікроекономічних систем, що ґрунтується на встановленні характерних відмінних особливостях збалансованого розвитку підприємств, діяльність яких досліджується з позиції реалізації ними сукупності економічної, соціальної та екологічної функцій.

Біографія автора

Марина Афанасіївна ДЕМ’ЯНЧУК, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; старший науковий співробітник, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Посилання

Derkach, М. І. (2010). Evolution of economic theory of sustainable development [Evoliutsiia ekonomichnoi teorii staloho rozvytku], Zbirnyk naukovykh prats LNTU, Vyp. 7 (28), Ch. 1, s. 144–159 [in Ukrainian]

Moroz, O. V. (2020). Institutional support for national plans of sustainable development and anticrisis management [Instytutsionalne zabezpechennia natsionalnykh planiv staloho rozvytku ta antykryzovoho upravlinnia], Socio-economic research bulletin, Vìsnik socìal’no-ekonomìčnih doslìdžen’ (ISSN 2313-4569), No. 2 (73), s. 9–26. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.9-26 [in Ukrainian]

Sidelnikova, L. P. (2018). Tax mechanism for sustainable development of the state and regions [Podatkovyi mekhanizm zabezpechennia staloho rozvytku derzhavy ta rehioniv], Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii, No. 29 (18), T. 2, s. 50–55 [in Ukrainian]

Grosul, V. А. (2012). Theoretical approaches to determining the essence of enterprise sustainable development [Teoretychni pidkhody shchodo vyznachennia sutnosti stiikoho rozvytku pidpryiemstva], Stalyi rozvytok ekonomiky, No. 7, s. 104–107 [in Ukrainian]

Ivanchuk, К. О. (2014). Sustainable economic development of the enterprise: theoretical substantiation [Stiikyi ekonomichnyi rozvytok pidpryiemstva: teoretychne obhruntuvannia], Ekonomika rozvytku, No. 3, s. 84–88. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_3_19 [in Ukrainian]

Doysan-Korovyonkova, N. V. (2014). Sustainable enterprise development as a process and economic phenomenon: theoretical aspects [Stalyi rozvytok pidpryiemstva yak protses ta ekonomichne yavyshche: teoretychni aspekty], Socio-economic research bulletin; Vìsnik socìal’noekonomìčnih doslìdžen’ (ISSN 2313-4569), Vyp. 2 (53), s. 48–55. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_2_10 [in Ukrainian]

Prokhorova, V. V. (2010). Management of enterprise sustainable development as a basis of transorption processes [Upravlinnia stiikym rozvytkom pidpryiemstva yak osnova transorfmatsiinykh protsesiv], Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, No. 29, s. 364–370 [in Ukrainian]

Bezpartochnyi, М. G. (2019). Ensuring sustainable economic development of state enterprises [Zabezpechennia stiikoho ekonomichnoho rozvytku derzhavnykh pidpryiemstv], Innovatsiina ekonomika, No. 5-6, s. 75–79. DOI: 10.37332/2309-1533.2019.5-6.9 [in Ukrainian]

Demianchuk, M., Bezpartochnyi, M., Filipishyna, L., Živitere, M. (2021). The model of achieving a balanced balance between economic efficiency and ecological-social responsibility of digitalized enterprise. Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol. 14, Issue 1, pp. 63–70. DOI: https://doi.org/10.22094/JOIE.2020.677817.

Knyazeva, O. A., Doysan-Korovyonkova, N. V. (2015). Reorientation of the telecommunication enterprise on sustainable type of development [Pereoriientatsiia telekomunikatsiinoho pidpryiemstva na stalyi typ rozvytku], Ekonomika. Menedzhment. Biznes, No. 2, s. 117–122 [in Ukrainian]

Guseva, O. Yu., Khlevytska, T. B. & Martsenyuk, N. O. (2019). Theoretical and practical approaches to substantiation of strategic management tools of telecommunication enterprise sustainable development [Teoretychni ta praktychni pidkhody do obhruntuvannia instrumentariiu stratehichnoho upravlinnia stalym rozvytkom telekomunikatsiinoho pidpryiemstva], Ekonomika. Menedzhment. Biznes, No. 2 (28), s. 126–135. DOI: 10.31673/2415-8089.2019.020126 [in Ukrainian]

Kolotiy, V. О. (2011). Peculiarities of trade enterprises sustainable development in the conditions of innovative activity intensification [Osoblyvist staloho rozvytku pidpryiemstv torhivli v umovakh aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti], Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho kooperatyvnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znphktei/2011_2/statti_2/koloti/koloti.htm [in Ukrainian]

Bernow, S., Klempner, B., Magnin, С. (2017). From ‘why’ to ‘why not’: Sustainable investing as the new normal. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/from-why-to-why-not-sustainable-investing-as-the-new-normal.

Eccles, R. G., Kastapeli, M. D. (2018). The investing enlightenment: how principle and pragmatism can create sustainable value through ESG. Retrieved from: http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/Articles/The_Investing_Enlightenment.pdf.

Rohov, H. K. (2018). The system of financial mechanisms for corporate sustainable development: the concept components [Systema finansovykh mekhanizmiv korporatyvnoho staloho rozvytku: skladovi kontseptsii], Socio-economic research bulletin; Vìsnik socìal’noekonomìčnih doslìdžen’ (ISSN 2313-4569), No. 3 (67), s. 222–229. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.3(67).2018.222-229 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-16

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ