УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ЗБУТОМ ЗЕРНА І ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ В КОНТЕКСТІ МАКСИМІЗАЦІЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Михайлович Світовий Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-0675-559X

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.66-80

Ключові слова:

управління виробництвом зерна, переробка зерна, експорт зернопродуктів, додана вартість, рентабельність, оплата праці, прибуток

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан виробництва зерна та основних продуктів його переробки. Визначено, що виробництво зерна в Україні за період 2000–2020 рр. зросло у 2,7 рази, значно збільшились обсяги переробки зерна на нехарчові цілі – у 10,4 рази, показник рентабельності виробництва зерна має тенденцію до зниження, незважаючи на те, що середня ціна реалізації зросла у 10,8 рази. Визначено основні чинники, які впливають на величину собівартості та рівень рентабельності зернової продукції. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та організаційно-економічні засади управління виробництвом та збутом зерна і зернопродуктів з метою створення доданої вартості. Метою статті є аналіз ринку зернової продукції, дослідження чинників, які впливають на прибутковість їх виробництва, та розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення управління виробництвом та збутом зерна і продуктів його переробки у контексті максимізації доданої вартості. Використано такі основні методи дослідження – порівняння, узагальнення, аналізу і синтезу, абстрактно-логічний. Встановлено, що до складу валової доданої вартості у галузях виробництва та переробки зерна входять такі основні елементи: заробітна плата з нарахуваннями, рента (орендна плата), амортизаційні відрахування, відсоток на капітал і прибуток. Також розглянуто обсяги та структуру реалізації зернової продукції на експорт як сировини, а також продуктів з високою доданою вартістю. Досліджено основні фактори, які впливають на прибутковість зерновиробництва та переробки зерна. Доведено, що більша частина доданої вартості створюється у галузях, які переробляють зерно і виробляють готові продукти. Наголошено на необхідності збільшення виробництва зернових продуктів із високою доданою вартістю. Зазначено, що важливе значення для отримання максимального прибутку від реалізації зерна та продуктів його переробки має горизонтальна та вертикальна інтеграція між виробниками зерна та підприємствами переробної промисловості. Значну роль у формуванні доданої вартості відіграє державне регулювання цього процесу. Для збільшення суми доданої вартості особливу увагу також слід приділити й розширенню асортименту готових продуктів із зерна та поставляти на експорт більше продуктів переробки і готових зернопродуктів. Запропоновано загальну схему управління доданою вартістю у виробництві та переробці зерна й формування доданої вартості при експорті даної продукції. Обґрунтовано прогнозні показники виробництва зерна та деяких продуктів його переробки.

Біографія автора

Олександр Михайлович Світовий, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Посилання

McConnell, C. R., & Brew, S. L. (1997). Analytical economy: principles, problems and policies, Part 1: Macroeconomics. Trans. from Eng. [Analitychna ekonomiia: pryntsypy, problemy i polityka, Ch. 1: Makroekonomika, per. s angl.], Prosvita, Lviv, 671 s. [in Ukrainian]

Mankiv, G. N. (2000). Macroeconomics [Makroekonomika; per. s angl., nauk. red. S. Panchyshyna], Osnovy, Kyiv, 588 s. [in Ukrainian]

Gulavsky, V. T. (2016). Prospects for creating additional value in the processing of grain crops [Perspektyvy stvorennia dodatkovoi vartosti pry pererobtsi zernovykh kultur], Zernovi produkty i kombikormy, No. 3, s. 10–15. DOI: https://doi.org/10.15673/gpmf.v63i3.214 [in Ukrainian]

Kvasha, S. M., Ilchuk, M. М., & Konoval, I. A. (2013). Economic substantiation of the wheat production program in Ukraine [Ekonomichne obhruntuvannia prohramy vyrobnytstva zerna pshenytsi v Ukraini], Ekonomika APK, No. 3, s. 16–24 [in Ukrainian]

Nikishyna, O. V. (2017). Scientific and applied principles of redistribution of value added in the integrated commodity market (on the example of the grain market of Ukraine) [Naukovi i prykladni zasady pererozpodilu dodanoi vartosti v intehrovanomu tovarnomu rynku (na prykladi khlibnoho rynku Ukrainy)], Ekonomichni innovatsii, Vyp. 65, s. 118–126 DOI https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.3(65).118-126 [in Ukrainian]

Kolodiychuk, V. A. (2016). Conceptual model of logistics system optimization in grain subcomplex АІС of Ukraine [Kontseptualna model optymizatsii lohistychnoi systemy u zernoproduktovomu pidkompleksi APK Ukrainy], Ekonomika APK, No. 5, s. 60–65 [in Ukrainian]

Kolodiychuk, V. A. (2016). Integral assessment of economic efficiency of regional logistics systems of enterprises of grain subcomplex of AIC of Ukraine [Intehralna otsinka ekonomichnoi efektyvnosti rehionalnykh lohistychnykh system pidpryiemstv zernoproduktovoho pidkompleksu APK Ukrainy], Rehionalna ekonomika, No. 2, s. 121–128 [in Ukrainian]

Lupenko, Yu. O., & Mesel-Veselyak V. Ya. (ed.) et al. (2012). Strategic directions of agricultural development of Ukraine for the period up to 2020 [Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku], NNTS «IAE», Kyiv, 182 s. [in Ukrainian]

Lypchuk, V. V., & Malakhovsky, D. V. (2015). Organizational and economic problems of seed production of grain crops development [Orhanizactsiino-ekonomichni problemy rozvytku nasinnytstva zernovykh kultur], Ekonomika APK, No. 12, s. 28–35 [in Ukrainian]

Pugachov, M. I. (2019). Foreign trade development of agro-food products [Rozvytok zovnishnioi torhivli ahroprodovolchymy tovaramy], Ekonomika APK, No. 3, s. 6–13 [in Ukrainian]

Mudrak, R. P. (2014). Export of Ukrainian food: state, tendencies, reasons [Eksport ukrainskoho prodovolstva: stan, tendentsii, prychyny], Ekonomika Ukrainy, No. 5, s. 70–79 [in Ukrainian]

Skrypnyk, A., & Zinchuk, T. (2012). Parity principle of export quotas determining for wheat [Parytetnyi pryntsyp vyznachennia eksportnykh kvot na pshenytsiu], Ekonomika Ukrainy, No. 2, s. 26–37 [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine: website [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait]. Retrieved from: https://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Guzhva, I. Yu. (2015). WTO agreement on public procurement as a tool for integration of Ukraine’s economy into the world economy [Uhoda SOT pro derzhavni zakupivli yak instrument intehratsii haluzei ekonomiky Ukrainy do svitovoho hospodarstva], Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, No. 9, s. 7–10 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ