ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗНАЧЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.82-96

Ключові слова:

неоекономіка, креативна економіка, людський потенціал, креативні складові людського потенціалу, креативні індустрії

Анотація

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів становлення поняття креативної економіки, визначення підходів до вивчення креативної економіки як системного явища та її значення для економічного розвитку. Для досягнення поставленої мети використано такі загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, систематизації, теоретичного узагальнення, абстрагування та аналогії. Проаналізовано різні підходи до вивчення креативної економіки як системного явища (нової концепції, системи специфічних соціально-економічних відносин, складової частини світової економіки чи специфічної галузі, драйвера економічного росту, людино-орієнтовний підхід). Розглянуто креативну економіку в контексті можливостей забезпечення її розвитку носіями людського потенціалу, від яких безпосередньо залежать її формати, ефективність, темпи становлення та масштабування. Зроблено акцент на місце людського потенціалу в системі формування креативної економіки. Визначено креативні складові людського потенціалу (знання, досвід, інноваційність). Сформульовано власне визначення поняття «креативна економіка» на основі використання креативної складової людського потенціалу та результатів креативної діяльності (нових технологій, інновацій, інформації, знань). Розглянуто сучасні підходи до визначення креативних індустрій та їх складу (набір певних видів економічної діяльності, сукупність певних професій, креативне місто, частина економічної системи). Визначено, що віднесення різних галузей до креативних індустрій у різних країнах та міжнародних організаціях створює перешкоди для розробки та формування єдиного механізму застосування креативних індустрій як інструменту державного та регіонального економічного зростання, тому важливо розробити єдиний методологічний підхід до їх розподілу за часткою креативної складової. Практичне значення полягає в тому, що було сформульовано основні ознаки щодо визначення креативної складової у різних видах економічної діяльності.

Біографія автора

Марина Сергіївна Кривцова, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Baker, D., Jayadev, A., Stiglitz, J. (2017). Innovation, intellectual property, and development: A better set of approaches for the 21st centry, July, 2017. Retrieved from: http://cepr.net/images/stories/reports/baker-jayadev-stiglitz-innovation-ip-development-2017-07.

Davymuka, S. A., Fedulova, L. I. (2017). Creative sector of the economy: experience and directions of development: monograph [Kreatyvnyi sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy: monohrafiia], DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy», Lviv, 528 s. [in Ukrainian]

Ushkarenko, Yu. V., Chmut, A. V., Sinyakova, K. M. (2018). Creative economy: the essence of the concept and significance for Ukraine in terms of European integration [Kreatyvna ekonomika: sutnist poniattia ta znachennia dlia Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii], Ekonomika i suspilstvo, Vyp. 18, s. 67–72 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-10 [in Ukrainian]

Creative Economy Programme. UNCTAD: website. Retrieved from: https://unctad.org/topic/ trade-analysis/creative-economy-programme#:~:text=The%20UNCTAD%20Creative%20 Economy%20Programme,intellectual%20property%2C%20ideas%20and%20imagination.

Pokulina, A. A., Yevseiev, A. S. (2018). Innovative and creative economy as a condition for modernization of the national economy of Ukraine [Innovatsiina ta kreatyvna ekonomika yak umova modernizatsii natsionalnoho hospodarstva Ukrainy], Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, Vyp. 16. Retrieved from: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/30.pdf [in Ukrainian]

Chorna, M. V., Bredikhin, V. M. (2016). The place of creative economy in the system of reproduction of modern needs of society [Mistse kreatyvnoi ekonomiky v systemi vidtvorennia suchasnykh potreb suspilstva], Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, Vyp. 2 (24), s. 60–74 [in Ukrainian]

Kamenskikh, M. A. (2013). Theoretical and methodological approaches to the concept of «creative economy» and assessment of the development level of creative economy in the USA and Russia [Teoretiko-metodicheskie podkhody k ponyatiyu «kreativnaya ekonomika» i otsenka urovnya razvitiya kreativnoy ekonomiki SSHA i Rossii], Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika, No. 20 (323), s. 16–20 [in Russian]

Howkins, J. (2011). The Creative Economy: How People Make Money From Ideas [Kreativnaya ekonomika: kak prevratit idei v dengi], Klassika XXI, Moskva, 256 s. [in Russian]

Stepanov, A. A., Savina, M. V. (2013). Creative economy: the essence and problems of development [Kreativnaya ekonomika: sushchnost i problemy razvitiya], Upravlenie ekonomicheskimi sistemami, No. 12 (60), s. 104. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnaya-ekonomika-suschnost-i-problemy-razvitiya/viewer [in Russian]

Samylenko, G. (2020). Creative economy: theoretical principles and features of its functioning in the conditions of a new economy formation [Kreatyvna ekonomika: teoretychni zasady ta osoblyvosti yii funktsionuvannia v umovakh stanovlennia novoi ekonomiky], Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, No. 2 (22), s. 31–42 [in Ukrainian]

Florida, R. (2002). The rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leasure, Community and Everyday Life, Basic, New York, 464 р.

Dubina, I. N. (2009). On the question of the relationship between the concepts of «Creative Economy», «Innovation Economy» and «Economy of Knowledge» [K voprosu o sootnoshenii ponyatiн «Kreativnaya ekonomika», «Innovatsionnaya ekonomika» i «Ekonomika znaniy»], Kreativnaya ekonomika, No. 6. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-ponyatiy-kreativnaya-ekonomika-innovatsionnaya-ekonomika-i-ekonomika-znaniy/viewer [in Russian]

Kloudova, Y. (2010). The impact of a creative economy development on economically backward regions [Vliyanie razvitiya kreativnoy ekonomiki na ekonomicheski otstalye regiony], Zhurnal novoy ekonomicheskoy assotsiatsii, No. 5, s. 110–125 [in Russian]

Sotnikovа, Yu. V. (2016). Creative economy in Ukraine: reality or perspective? [Kreatyvna ekonomika v Ukraini: realnist chy perspektyva?], Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, Ekonomichni nauky, Vyp. 3, s. 178–189 [in Ukrainian]

Lokalov, A. A. (2013). Innovative economy and new economy: correlation of processes and concepts [Innovatsionnaya ekonomika i novaya ekonomika: sootnoshenie protsessov i ponyatiy], Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo universiteta, No. 1. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-ekonomika-i-novaya-ekonomika-sootnoshenie-protsessov-i-ponyatiy/viewer [in Russian]

Kryvtsova, M. S. (2017). Methodological features of human capital capitalization in the economy [Metodolohichni osoblyvosti kapitalizatsii liudskoho kapitalu v ekonomitsi], Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, No. 1 (123), s. 74–77 [in Ukrainian]

The word in the dictionary. Knowledge is the concept, categories and structure of knowledge [Slovo v slovnyku. Znannia – tse Poniattia, katehorii i struktura znan]. Retrieved from: http://poradu.pp.ua/nauka/50680-znannya-ce-ponyattya-kategoryi-struktura-znan.html [in Ukrainian]

Encyclopedia of modern Ukraine [Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy]. Retrieved from: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=21094 [in Ukrainian]

Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes (1971) [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh], T. 2. Retrieved from: http://sum.in.ua/p/2/382/1 [in Ukrainian]

Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (2005). Ed. by V. T. Busel [Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy; za red. V. T. Busel], Perun, Kyiv, Irpin, 1728 s. [in Ukrainian]

Mordanov, M. A. (2021). Creative industries as a driver of economic growth [Kreativnye industrii kak drayver ekonomicheskogo rosta], Kreativnaya ekonomika, T. 15, No. 10, s. 3725–3740 [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА