КАЗНАЧЕЙСЬКА ФОРМА ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.108-121

Ключові слова:

казначейство, казначейське обслуговування, доходи бюджету, видатки бюджету, збалансований розвиток, фінансова політика

Анотація

У статті досліджено основні проблеми казначейської системи виконання Державного та місцевих бюджетів. Предметом дослідження є казначейське обслуговування Державного та місцевих бюджетів в контексті забезпечення збалансованої фінансової політики. Метою статті є дослідження змін у казначейському обслуговуванні бюджетів в Україні впродовж останніх років, а також надання пропозицій щодо можливих шляхів покращення казначейського обслуговування бюджетів різних рівнів в контексті забезпечення збалансованої фінансової політики. Методологія дослідження передбачає використання наступних методів емпіричного дослідження (спостереження, порівняння), методів теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного), загальних методів (абстрагування й конкретизація, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія) та ін. Актуальність вирішення наукової проблеми, визначеної у статті, полягає в тому, що казначейська форма обслуговування бюджетів України здебільшого розглядається технічно і це в багатьох випадках не дозволяє застосовувати її як дієвий інструмент реалізації збалансованої фінансової політики держави. Результати дослідження наступні: розглянуто теоретичний підхід до питання казначейського обслуговування бюджетів різних рівнів; досліджено взаємодію органів Державної казначейської служби України з розпорядниками бюджетних коштів та в контексті децентралізації влади; проаналізовано виконання доходів та соціальних видатків Державного бюджету України. Оригінальність і практична цінність дослідження полягає в тому, що запропоновано удосконалення контролю за витрачанням бюджетних коштів та модернізацію якісного рівня обслуговування органами казначейської служби. Висновки дослідження наступні: емпірично підтверджено та теоретично доведено, що наявні перспективи покращення казначейської форми обслуговування бюджетів України в контексті забезпечення збалансованої фінансової політики. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для фінансистів-практиків, представників академічних кіл, студентів, та всіх, хто цікавиться казначейським обслуговуванням бюджетів.

Біографія автора

Вадим Григорович Поліщук, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Brezhnieva-Yermolenko, O. V., Titkova, N. P., Cherkasova, T. M. (2020). Theoretical and practical aspects of a single treasury account functioning as a main account of the state [Teoretychni i praktychni aspekty funktsionuvannia yedynoho kaznacheiskoho rakhunku yak osnovnoho rakhunku derzhavy], Molodyy vchenyi, No. 12 (88), s. 106–109 DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-22 [in Ukrainian]

Vatamanyuk-Zelinska, U. Z. (2018). Improvement of treasury service system in the field of funds management of the State Budget of Ukraine [Udoskonalenniia systemy kaznacheiskoho obsluhovuvannia u sferi upravlinnia koshtamy Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy], Innovatsiina ekonomika, No. 7–8, s. 10–16 [in Ukrainian]

Hupalovska, M., Demyaniuk, A., Savchuk, S. (2020). Features of the treasury control realization in the budget sphere [Osoblyvosti zdiisnennya kaznacheiskoho kontroliu u biudzhetnii sferi], Halytskyi ekonomichnyi visnyk, No. 6 (67), s. 122–128 DOI https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.122 [in Ukrainian]

Deykalo, L. Ye., Chubak, A. Yu. (2015). Interaction of the Treasury bodies of Ukraine with administrators of budget funds of the State Budget, ways of improvement [Vzaiemodiia orhaniv kaznacheistva Ukrainy z rozporiadnykamy biudzhetnykh koshtiv Derzhavnoho Biudzhetu, shliakhy vdoskonalennia], Efektyvna ekonomika, No 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/ujrn/efek_2015_1_41 [in Ukrainian]

Marchenko, L. Yu. (2017). Treasury servicing of united territorial communities budgets in Ukraine [Kaznacheiske obsluhovuvannia biudzhetiv obiednanykh terytorialnykh hromad v Ukraini], Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, No. 3 (58), s. 141–146 [in Ukrainian]

Marchenko, L. Yu. (2021). The state policy implementation in the sphere of treasury service of budget funds: dissertation [Realizatsiia derzhavnoi polityky u sferi kaznacheiskoho obsluhovuvannia biudzhetnykh koshtiv: dysertatsiia doktora philosofii z publichnoho upravlinnia], Kharkivskyi rehionalnyi instytut derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi Akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kharkiv, 268 s. [in Ukrainian]

The State Treasury Service of Ukraine: website. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/en [in Ukrainian]

On approval of the Regulations on the State Treasury Service of Ukraine: Law of Ukraine, No. 215, 15.04.2015 [Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu kaznacheisku sluzhbu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy, No. 215, 15.04.2015]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Rubay, O. V., Bohach, M. M. (2020). Managing financial resources in the Treasury system [Upravlinnya finansovymy resursamy v systemi kaznacheystva], Ekonomichnyi visnyk, No. 3, s. 43–50 DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/71.043 [in Ukrainian]

Shcherban, O. D. (2013). Directions for improving of local budgets revenues formation [Napriamy udoskonalennia formuvannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv], Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, No. 41, s. 74–79 [in Ukrainian]

Yuriy, S. M. (2019). Theoretical issues of information modernization of treasury budgets [Teoretychni pytannia informatsiinoi modernizatsii kaznacheiskoho obsluhovuvannia biudzhetiv], Hroshi, finansy i kredyt, Vyp. 1 (73), s. 196–204 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ