ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КЛАСТЕРУ РЕГІОНУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Світлана Іванівна Терещенко Сумський національний аграрний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7901-1308
  • Анастасія Миколаївна Авраменко Сумський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.160-172

Ключові слова:

кластер, кластеризація, житлово-будівельний кластер, інноваційний розвиток, координаційна рада кластерів, учасники кластеру

Анотація

У статті розглянуто питання створення регіонального житлово-будівельного кластеру з метою пошуку ефективних підходів до підвищення конкурентоспроможності підприємств цієї галузі та реалізації відповідних інноваційних пріоритетів, які дозволять підвищити внутрішню та міжнародну конкурентоспроможність його членів за рахунок комерційного і некомерційного співробітництва, наукових досліджень та інновацій, освіти, навчання і заходів політичної підтримки. За допомогою методу кластерного аналізу проведено дослідження взаємозалежності між обсягом виконаних будівельних робіт та капітальними інвестиціями. Проаналізовано Обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019–2020 рр. з метою виявлення джерел підтримки місцевих органів влади щодо створення регіонального житлово-будівельного кластеру. Відповідно до умов реалізації кластерної політики запропоновано п’ять принципових характеристик, а саме: наявність конкурентоспроможних підприємств; наявність у регіоні конкурентних переваг для розвитку кластерів; зростання економічних показників галузі; широке коло учасників; наявність зв’язків між усіма учасниками кластерів, що дало змогу запропонувати розраховувати економічну ефективність діяльності кластерів. Для підтримки та розвитку сучасних інтеграційних систем та їх невід’ємної частини кластерних структур та систем міжкластерної взаємодії бізнес-мереж, пропонуємо при Верховній Раді України створити комісію з розвитку інтеграційних соціально-економічних структур (промислових, науково-технологічних та бізнес-парків, вільних економічних зон та спеціальних зон економічного та технологічного розвитку, high-test парків), яка має забезпечити розробку необхідних законодавчих актів та надання новим структурам необхідних прав та переваг для розвитку.

Біографії авторів

Світлана Іванівна Терещенко, Сумський національний аграрний університет

доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки та підприємництва ім. проф. І. М. Брюховецького

Анастасія Миколаївна Авраменко, Сумський національний аграрний університет

бакалавр за спеціальністю 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Посилання

Krasnokutska, N. S. (2015). Enterprise potential: formation and evaluation [Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka], TSNL, Kyiv, 352 s. [in Ukrainian]

Lupak, R. L. (2013). Economic substantiation of enterprise competitiveness strategic management [Ekonomichne obhruntuvannia stratehichnoho upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva], Biznes Inform, No. 4, s. 320–325 [in Ukrainian]

Sokolenko, S. I. (ed.) (2005). Improving the competitiveness of the regional economy of the West and South of Ukraine on the basis of new manufacturing systems (clusters) formation. Results of socio-economic research [Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky oblastey Zakhodu ta Pivdnia Ukrainy na osnovi formuvannia novykh vyrobnychykh system (klasteriv). Pidsumky sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen], Lohos, Kyiv, 222 s. [in Ukrainian]

The concept of clustering of economy of Ukraine (project) (2014). [Kontseptsiia klasteryzatsii ekonomiky Ukrainy (proekt)], Ministerstvo ekonomiky Ukrainy: sait. Retrieved from: http://www/kmu.gov.ua [in Ukrainian]

Heyets, V. M., Semynozhenko, V. P. & Kvasnyuk, B. Ye. (eds.) (2007). Strategic challenges of the XXI century for society and economy in Ukraine: monograph. Vol. 3: Competitiveness of the Ukrainian economy [Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy: monohrafiia. T. 3. Konkurentospromozhnist ukrainskoi ekonomiky], Feniks, Kyiv, 556 s. [in Ukrainian]

On approval of the Concept of the National Strategy formation and development of crossborder clusters: Law of Ukraine, No. 46, 17.09.2009 [Pro skhvalennia Kontseptsii Natsionalnoi stratehii formuvannia ta rozvytku transkordonnykh klasteriv: rishennia Kolehii Ministerstva rehionalnoho rozvytku ta budivnytstva Ukrayiny, No. 46, 17.09.2009]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/vra46661-09#Text [in Ukrainian]

The united web portal of executive authorities of Ukraine: website. Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua [in Ukrainian]

Klymenko, S. M., Omelyanenko, T. V., Barabas, D. O. et al. (2016). Enterprise competitiveness management [Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva], KNEU, Kyiv, 527 s. [in Ukrainian]

State Agency of Ukraine for Investments and Innovations: website [Derzhavne ahentstvo Ukrainy z investytsii ta innovatsii: sait]. Retrieved from: http://www.in.gov.ua [in Ukrainian]

Gapak, N. M. & Slava, S. S. (2015). Clustering of subregions by activity support of priority types of economic activity: empirical model on the example of Zakarpattia region [Klasteryzatsiia subrehioniv za aktyvnistiu pidtrymky priorytetnykh vydiv ekonomichnoi diialnosti: empirychna model na prykladi Zakarpatskoi oblasti], Rehionalna ekonomika, No. 2, s. 37–43 [in Ukrainian]

Kyzym, M. O. (2011). Industrial policy and clustering of economy of Ukraine: monograph [Promyslova polityka ta klasteryzatsiia ekonomiky Ukrainy: monohrafiia], Kharkiv, VD «INZHEK», 304 s. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ