Редакційний штат

Головний редактор

Добровольська В. В. - доктор наук із соціальних комунікацій, доцент