Редакційний штат

Головний редактор

Добровольська В. В. - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент