Редакційний штат

Головний редактор: Добровольська В.В., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
Відповідальний секретар: Філіппова Н.П., кандидат наук із соціальних комунікацій
Редакційна колегія: Збанацька О.М., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент (заступник головного редактора); Бездрабко В.В., доктор історичних наук, професор; Білущак Т.М., кандидат історичних наук; Веретеннікова Н.В., кандидат наук із соціальних комунікацій; Дубровіна Л.А., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України; Заваліна О.Л., доктор інформаційно-бібліотечних наук (США); Збігнєв Осінський, доктор наук, професор (Польща); Кобєлєв О. М., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент; Кунанець Н.Е., доктор наук із соціальних комунікацій, професор; Литвин С. Х., доктор історичних наук, професор; Лобузіна К.В., доктор наук із соціальних комунікацій; Маслак В.І., доктор історичних наук, професор; Новальська Т.В., доктор історичних наук, професор; Парвіз Казімі, доктор філософії (Азербайджан); Ржеуський А.В., кандидат наук із соціальних комунікацій; Тур О.М., доктор наук із соціальних комунікацій, професор; Чередник Л. А., кандидат філологічних наук, доцент.