АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ В ОСВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2018.150891

Ключові слова:

освіта, інформаційні системи, технології, LMS-системи, ePortfolio

Анотація

Мета роботи. Стаття висвітлює використання інформаційних технологій в освіта та їх вплив на здобувачів освіти. Проведено дослідження та аналіз використання в освіті інформаційно-комунікаційних технологій таких як Learning Management System та ePortfolio. Надано порівняльний аналіз даних технологій. Методи дослідження: аналіз літератури – дослідження можливостей кожної з технологій і зазначення їх функціонального набору; метод системного і порівняльного аналізу – для аналізу різних інформаційних платформ, визначення їх переваг та недоліків, порівняльний аналіз технологій. Наукова новизна роботи полягає у проведенні порівняльного аналізу інформаційно-комунікаційних платформ в освіті. Досліджено можливості, переваги та розроблено критерії оцінки інформаційних платформ з точки зору саморозвитку здобувача освіти. Висновки. Дослідження функціоналу LMS-систем та ePortfolio, аналіз їх можливого впливу на освітній процес; зазначено переваги від впровадження подібних технологій та проведено порівняльний аналіз даних технологій.


Біографії авторів

Olga Anisimova

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри інформаційних систем управління
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Arthur Spektor

магістр, студент кафедри інформаційних систем управління
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Посилання

Electronic Portfolios – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sites.google.com/site/

helenbarrettportfolio/competencies/electronic-portfolios

Stable Transitions – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kbarnstable.wordpress.com/

Web Portfolio Design and Applications – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://goo.gl/mgJiNF

An Overview of E-Portfolios – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://library.educause.edu/

resources/2005/1/an-overview-of-eportfolios

Панченко Л. Ф. Електронне портфоліо студента / Л. Ф. Панченко // Вісник Львівського державного

університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – No 7. – С. 281-284. – [Електронний ресурс] – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2013_7_45.

ДемидаБ.А. Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір / Б.Демида, С.Сагайдак,

І.Копил // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. –No 694. – С. 98-107.

What is SCORM? – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://scorm.com/scorm-explained/

Learning Management System (LMS) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.

ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-lms/

Was ist Blackboard Learn? – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://help.blackboard.com/

de-de/Learn/Instructor/Getting_Started/What_Is_Blackboard_Learn

ATutor: Learning Management System – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://atutor.

github.io/atutor/index.html

ATutor – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ATutor

About Moodle – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.moodle.org/35/en/About_Moodle

Features – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.moodle.org/35/en/Features

Classroom API – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://support.google.com/edu/

classroom/answer/6253304?hl=ru

Google Класс – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://goo.gl/KMBe5f

Сведения о Google Классе – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://goo.gl/ZCVMBx

Electronic Portfolios. Retrieved from https://sites.google.com/site/helenbarrettportfolio/competencies/

electronic-portfolios

Stable Transitions. Retrieved from https://kbarnstable.wordpress.com/

Web Portfolio Design and Applications .Retrieved from https://goo.gl/mgJiNF

An Overview of E-Portfolios. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2005/1/an-

overview-of-eportfolios

Панченко Л. Ф. Електронне портфоліо студента / Л. Ф. Панченко // Вісник Львівського державного

університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – No 7. – С. 281-284. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/

UJRN/Vldubzh_2013_7_45.

ДемидаБ.А. Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір / Б.Демида, С.Сагайдак,

І.Копил // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – No 694. – С. 98-107.

What is SCORM?. Retrieved from https://scorm.com/scorm-explained/8. Learning Management System (LMS). Retrieved from https://www.ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-lms/

Was ist Blackboard Learn? Retrieved from https://help.blackboard.com/de-de/Learn/Instructor/

Getting_Started/What_Is_Blackboard_Learn

ATutor: Learning Management System. Retrieved from https://atutor.github.io/atutor/index.html

ATutor. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ATutor

About Moodle. Retrieved from https://docs.moodle.org/35/en/About_Moodle

Features. Retrieved from https://docs.moodle.org/35/en/Features

Classroom API .Retrieved from https://support.google.com/edu/classroom/answer/6253304?hl=ru

Google Класс .Retrieved from https://goo.gl/KMBe5f

Сведения о Google Классе. Retrieved from https://goo.gl/ZCVMBx

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті