РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗАСАД СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229853

Анотація

Мета роботи. Узагальнення закономірностей явищ та процесів соціальних комунікацій і розробка на цій основі їх єдиної математичної моделі. Методологічним базисом дослідження обрано системний, інфометричний і синергетичний підходи до розвитку математичних засад соціальних
комунікацій. Перший з них (системний) спрямований на узагальнення емпіричних закономірностей масштабування в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві. Другий (інфометричний) орієнтований на одержання аналітичного опису кількісних відношень між суб’єктами та об’єктами соціальних комунікацій, третій (синергетичний) – на створення їх єдиної математичної моделі. Наукова новизна роботи полягає у розвитку уявлень про масштабну інваріантність явищ і процесів соціальних комунікацій, які апроксимуються емпіричними закономірностями Бредфорда, Лотки та Ципфа. Здійснено комплексний аналіз цих закономірностей і констатовано, що вони відрізняються тільки сферами використання і слід ставити питання про встановлення єдиної математичної моделі цих закономірностей. Обґрунтовано необхідність використання стійких законів розподілу теорії ймовірностей для аналітичного опису феномену масштабування та самоорганізації процесів
соціальних комунікацій. Встановлено, що розглянуті процеси описуються стійким законом розподілу з характеристичним коефіцієнтом, рівним константі золотого перетину. Висновки. Закономірність концентрації та розсіювання інформації Бредфорда, лінгвостатистична закономірність Ципфа і закономірність розподілу вчених за публікаційною активністю Лотки є виявом латентних відношень між суб’єктами й об’єктами соціальних комунікацій (авторами, публікаціями, термінами тощо). Здійснене в роботі з’ясування цих прихованих відношень і визначення математичного апарату для їх точного опису й аналізу забезпечить розвиток наукової бази соціальних комунікацій і перехід від
апроксимаційного до аналітичних досліджень у цій сфері.
Ключові слова: соціальні комунікації, математичні моделі, масштабна інваріантність, теорія ймовірностей, стійкі розподіли, самоорганізація

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23