ГНОСЕОЛОГІЧНА ПРИРОДА ТЕОРІЙ БІБЛІОПСИХОЛОГІЇ М. РУБАКІНА ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕТАБОЛІЗМУ А. КЕМПІНСЬКОГО: КОГЕРЕНТНІСТЬ КОНЦЕПТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229862

Анотація

Мета роботи. Аргументувати когерентність засадничих концептів теорій бібліопсихології Миколи Рубакіна та інформаційного метаболізму Антонія Кемпінського, обґрунтувати доцільність комплексно-системного використання цих теорій для формування новітньої цілісної гносеологічної
доктрини. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: концептуального логіко-поняттєвого аналізу та синтезу на основі аналітико-синтетичної переробки інформації, логічного та системного підходів на основі компаративного методу. Наукова новизна роботи полягає в актуалізації теорій М. Рубакіна, А. Кемпінського через позиціонування їх як когерентних, зокрема, встановленні взаємозв’язків між ними на рівні окремих аспектів створення та функціонування терміносистеми, основних концептуальних елементів і постулатів цілісної самостійної системи як корелятів; відтак у розширенні уявлень про значення цих концепцій для формування новітньої дисциплінарної матриці системи соціальних комунікацій, модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти, вдосконалення практичної діяльності фахівців інформаційно-бібліотечної галузі. Явище когерентності у системі сучасного наукового дискурсу представлене
як перспективний методологічний концепт, використовуваний різними науковими спільнотами, із огляду на сучасну тенденцію до комплексних системних міждисциплінарних досліджень. Висновки. Порівняльний аналіз теорій бібліопсихології та інформаційного метаболізму засвідчив їх когерентність на рівні оригінальних терміносполук і засадничих концептів. Проведене дослідження також дозволило встановити перспективність і доцільність окремих спеціальних студій, мета яких – систематизація та синтез, що забезпечить у майбутньому інтеграцію інших дотичних концепцій і теорій, а також створить загальний ефект синергії у вивченні теорії пізнання.

Ключові слова: бібліопсихологія, інформаційний метаболізм, когерентність, утилізація бібліопсихологічних цінностей, мнема.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23