Перемиський осередок українського національного відродження на початку ХІХ ст. у довідкових виданнях

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2021.249323

Анотація

Мета дослідження – розкрити особливості висвітлення у довідкових виданнях перших
освітніх об’єднань українського національного відродження у місті Перемишлі на початку ХІХ ст.
Методологія дослідження: у роботі застосовано принципи історизму, об’єктивності, системності
і всебічності, а також загальні методи наукового дослідження – аналіз, синтез, порівняння. Наукова
новизна: вперше розглянуто висвітлення у довідковій літературі церковного і світського культурноосвітніх об’єднань у Перемишлі на початку ХІХ ст. Висновки. У науково-довідкових виданнях
відсутні статті, безпосередньо присвячені товариству галицьких греко-католицьких священників
і перемиському культурно-освітньому гуртку. Вони згадуються у статтях довідкових видань з
історії західноукраїнських земель кінця ХVIIІ ст. – першої половини ХІХ ст., у статтях, присвячених відомим діячам українського культурного і національно-державного відродження, того ж часу,
інколи – в контексті історії міста Перемишля. Інформація про них є неповною, короткою, розпливчатою, навіть суперечливою, зокрема, щодо їхніх назв та учасників. У матеріалах різних довідкових
видань згадується або лише товариство, або гурток, інколи – обидві організації. У довідкових виданнях відсутні дані про те, що товариство і гурток виникли й функціонували в місті Перемишлі,
фактично, в один і той же час, що їхня діяльність була ідентичною, а з-поміж їх головних учасників
чимало одних і тих же особистостей. Не повідомляється, що церковне товариство було започатковано перемиським Собором руських священників 1816 р., що його діяльності активно протидіяли
і Католицька церква і польська адміністрація Галичини. Після втрати товариством права діяти
згідно свого статуту воно трансформувалося у культурно-освітній гурток – громадське об’єднання.
До складу гуртка входили і церковні й світські діячі, які не лише сприяли запровадженню навчання
українською мовою, а й були учасниками так званої «абеткової війни». Товариство і гурток варто
ототожнювати з культурним осередком Перемишля.
Ключові слова: національне відродження, Перемишль, товариство галицьких священників, Перемиський культурно-освітні гурток, абеткова війна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті