Український національний біографічний архів як інструмент і матеріал в етнопсихологічному дослідженні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269775

Анотація

Мета роботи – на основі конкретного прикладного історико-психологічного дослідження продемонструвати можливості використання електронного «Українського національного біографічного архіву» (УНБА) у сфері гуманітарного знання. Методологія дослідження полягає в поєднанні загальнонаукових методів аналізу теоретичного матеріалу та статистичних і порівняльних методів аналізу конкретних емпіричних даних, їх систематизація та узагальнення. Наукова новизна дослідження характеризується використанням інформаційних технологій, великих обсягів даних, методів статистичної обробки в традиційно гуманітарній сфері досліджень, якій притаманний переважно описовий підхід. Висновки. На прикладі запропонованого дослідження презентовано підхід, який дасть змогу істотно розширити можливості як конкретних біографічних розвідок, так і досліджень соціально-історичного, етнологічного, історико-психологічного спрямувань. Масштабні обсяги та детальна структурованість УНБА за її тематичним, хронологічним, гендерним розподілом дає можливість презентувати саму систему ядром наукової діяльності віртуальної історико-біографічної лабораторії. Аналогів цього підходу в Україні на сьогодні не існує через унікальність самого біографічного архіву (УНБА), у якому поєднано максимально широке охоплення національного біографічного матеріалу з його детальним структуруванням. Перспективою подальших розвідок в презентованому напрямі вбачаємо вивчення динаміки змінювання архетипних особливостей узагальненого образу українців у часовій перспективі, що включає в себе відповіді на питання: як співвідносилися сфери соціальної активності чоловіків і жінок у різні часові відрізки, масштабування яких можливе від століть до одного покоління, тобто 20–30 років; наскільки такі зміни є статистично значимими. Іншим цікавим напрямом вважаємо виявлення архетипних особливостей українців залежно від місць соціальної активності, народження тощо – так званих географічних рубрик.

Ключові слова: Український національний біографічний архів, персоналії, архетипи, тематичні рубрики, домени, статистика.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Номер

Розділ

Статті