Сучасні обласні інформаційно-аналітичні центри: структурно-функціональні особливості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269801

Анотація

Мета статті – виявити структурно-функціональні особливості обласних інформаційно-аналітичних центрів ХХІ ст. та окреслити завдання і напрям їх діяльності в контексті прийняття ефективних управлінських рішень. Методологія дослідження. Застосовано логічний, системно-структурний і порівняльний методи для узагальнення теоретико-методологічних засад та виявлення змісту діяльності обласного інформаційно-аналітичного центру, а також розгляду його як системи, тобто цілісності, що складається з підсистем та елементів різного рівня, які перебувають у функціональній взаємозалежності; методи системного аналізу та синтезу для з’ясування ролі та місця інформаційно-аналітичних центрів у системі державних, приватних та громадських структур. Наукова новизна. Досліджено структуру, функції, завдання та напрям роботи обласних інформаційно-аналітичних центрів; розглянуто концепцію організації діяльності обласного інформаційно-аналітичного центру, що містить у собі систему принципів, стратегію реалізації, напрями інформаційно-аналітичної роботи та критерії оцінки її результативності. Висновки. Основою діяльності сучасних обласних інформаційно-аналітичних центрів є здійснення обробки фактичних даних з елементами прогнозування, що позиціонується як дієвий інструмент для перетворення інтуїтивних понять у логічну категорію, напрацювання оптимальних управлінських рішень, узагальнення розрізнених даних, дослідження неочевидних процесів у соціально-економічному та політичному житті, науково-дослідній діяльності та ін. з метою отримання якісно нової інформації в результаті узагальнення матеріалів, які були прийняті до опрацювання не систематизованими. Перспективи розвитку інформаційно-аналітичних центрів обласного рівня безпосередньо залежать від виконання таких завдань: створення єдиного інформаційного простору кожної області країни (офіційна та додаткова інформація обласного та муніципального рівнів для забезпечення моніторингу соціально-економічних процесів, прогнозування ситуації, прийняття та виконання управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування); формування, актуалізація і систематизація баз даних інтегрованих інформаційних фондів про ситуацію в області щодо створення Центрального сховища обласної інформаційної системи з моніторингу й налізу ситуації в області; реалізація інформаційно-аналітичної системи моніторингу, аналізу та оцінки розвитку області; забезпечення аналізу та оцінки розвитку території порівняно з показниками розвитку інших областей. 

Ключові слова: обласний інформаційно-аналітичний центр, структура, функції, управлінські рішення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Номер

Розділ

Статті