Редакційна політика наукового видання як чинник забезпечення принципів публікаційної етики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269808

Анотація

Метою статті є визначення базових критеріїв оцінювання відповідності редакційної політики наукового видання принципам публікаційної етики та академічної доброчесності. Методологія дослідження ґрунтується на використанні методу контент-аналізу. З його допомогою проаналізовано інформаційне наповнення вебсайтів наукових журналів у галузі соціальних комунікацій, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України станом на 1 жовтня 2022 року. Дослідження передбачає також використання методів узагальнення та групування, за допомогою яких визначено критерії оцінки повноти інформаційного представлення редакційної політики щодо публікаційної етики та запобігання недоброчесним практикам. Результати. Інформаційне наповнення вебсайтів наукових журналів свідчить про тематичну близькість, але нетотожність способу декларування редакційної політики щодо публікаційної етики та академічної доброчесності. Акцентування на окремих аспектах редакційної політики є виявом формування індивідуального бачення редакційної колегії журналу концепції якісного наукового видання в руслі загальноприйнятих міжнародних стандартів. Наукова новизна полягає у визначенні інформаційних блоків, що слугують критеріями оцінювання повноти інформаційного представлення редакційної політики щодо публікаційної етики та запобігання недоброчесним практикам. До них належать: засади публікаційної етики, політика рецензування, політика протидії недоброчесним практикам. Висновки. Повсюдне поширення на вебсайтах наукових видань норм публікаційної етики та академічної доброчесності створює єдине інформаційне поле вимог до учасників публікаційного процесу. Ідентифіковані критерії повноти інформаційного представлення редакційної політики у сфері публікаційної етики визначають орієнтири для розроблення контенту вебсайтів нових журналів, а також трансформації та адаптації до сучасних вимог вже наявних видань. Детальна інформація щодо засад публікаційної етики, політики рецензування та політики протидії недоброчесним практикам сприятиме підвищенню рівня обізнаності та грамотності всіх учасників публікаційного процесу: авторів, редакторів, рецензентів та споживачів наукової інформації.

Ключові слова: науковий журнал, редакційна політика, публікаційна етика, академічна доброчесність, вебсайт.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Номер

Розділ

Статті