Еколого-економічні інтегрованості землекористування в агросфері Карпатського регіону

Автор(и)

  • Григорій Дмитрович Гуцуляк Інститут агроекології і природокористування, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231863

Ключові слова:

екологізація землекористування, збалансований розвиток, навколишнє природне середовище, екологічна криза, інтегральна система землекористування

Анотація

Невідкладність вирішення еколого-економічних, соціальних проблем потребує радикального повороту в напрямах науково-технічного прогресу. Зусилля науки й техніки треба зосередити тепер на екологізації технологічних процесів, на запровадженні природонеруйнівних, природо-незабруднюючих, ресурсозберігаючих та екологобезпечних видів техніки й технології, способів організації виробництва, форм господарювання тощо. Природоохоронні, екологобезпечні й ресурсозберігаючі напрями науково-технічного прогресу мають бути пріоритетними в усіх галузях і сферах економіки. Воднораз має бути проведена радикальна перебудова природокористування, особливо землекористування, та їхніх комплексних заходів у вирішенні завдань з охорони природи, яка є надзвичайно складною, єдиною, інтегральною системою.

Під час розроблення комплексу заходів, які забезпечать екологізацію природокористування, особливо землекористування, пропонується широкомасштабне використання результатів науково-технічного прогресу без права ігнорування таких об’єктивних чинників, як вичерпаність окремих природних ресурсів, насамперед невідтворюваних і невідновлювальних, уразливість навколишнього середовища, його екологічну стійкість та екологічну місткість, границі (межі) екологічної міцності й опірності.

Біографія автора

Григорій Дмитрович Гуцуляк, Інститут агроекології і природокористування

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, провідний науковий співробітник

Посилання

Hutsuliak, H.D. (1991). Zemelno-resursnyi potentsial Karpatskoho rehionu [Land resource potential of the Carpathian region]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Hutsuliak, H.D. (2010). Stalyi rozvytok zemlekorystuvannia: metodolohichni aspekty upravlinnia [Sustainable development of land use: methodological aspects of management]. Chernivtsi: Prut. 156 р. [in Ukrainian].

Hutsuliak, H.D. (2017). Analitychna dopovid: optymizatsiia — stratehiia efektyvnoho zemlekorystuvannia [Analytical report: optimization is a strategy for efficient land use]. Kyiv: TOV «Ekoinvestkom». 26 p. [in Ukrainian].

Hutsuliak, H.D. (2003). Osnovni zasady kontseptsii stvorennia systemy monitorynhu zemel [Basic principles of the concept of creating a land monitoring system]. Chernivtsi: Prut. 64 p.[in Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2009 rotsi [ National report on the state of the environment in Ukraine in 2009]. (2011). Kyiv: Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii. 383 p. [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (Ed.). (2013). Naukovi osnovy staloho rozvytku ahroekosystem Ukrainy. U 2-kh t. Tom 1: Ekolohichna bezpeka ahropromyslovoho vyrobnytstva. Tom 2: Naukovo-metodychni osnovy zbalansovanoho pryrodokorystuvannia v ahropromyslovomu vyrobnytstvi. Monohrafiia [Scientific bases of sustainable development of agroecosystems of Ukraine. In 2 volumes. Volume 1: Ecological safety of agro-industrial production. Volume 2: Scientific and methodological bases of sustainable nature management in agro-industrial production. Monograph]. Kyiv: DAI. 704 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА