Концептуальні засади удосконалення еколого-економічного механізму розвитку сільських територій

Автор(и)

  • О.О. Бендасюк Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7865-494X
  • Л.І. Сахарнацька ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5863-4917
  • О. В. Крохтяк Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • С. Б. Тирпак ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2022.261244

Ключові слова:

сільськогосподарські підприємства, соціально-економічний розвиток, економічні проблеми, Концепція сталого розвитку сільських територій, навколишнє природнє середовище, екологічна політика

Анотація

Стаття присвячена еколого-економічним пріоритетам розвитку сільських територій. Розглянуто концептуальні основи організаційно-економічного та екологічного механізмів розвитку сільських територій. Проаналізовано головні екологічні та економічні чинники впливу на розвиток сільських територій. Окреслено цілі та шляхи реалізації концепції розвитку сільських територій, що передбачає оцінювання наявних проблем та перешкод для їх ефективного розвитку. У статті запропонований еколого-економічний механізм розвитку сільських територій на основі застосування форм та методів при взаємодії інформаційно-організаційного та правового забезпечення. Обґрунтовано теоретико-методичні засади удосконалення еколого-економічного механізму реалізації Концепції сталого розвитку сільських територій, в основі якого будуть запроваджені дієві методи та механізми, засоби, важелі та дії як еколого-економічного, так і організаційноуправлінського характеру, які впливатимуть на інтереси господарюючих суб’єктів на селі і сприятимуть не лише активізації суспільно-економічного життя на селі, а й досягненню соціального благополуччя й вирішенню нагальних екологічних проблем. Дослідження екологічної компоненти розвитку сільських територій показало необхідність її врахування у тісному взаємозв’язку з економічною та соціальною компонентами у співіснуванні з навколишнім природним середовищем. На підставі цього розроблено основні стратегічні аспекти розвитку вітчизняної екологічної політики та визначено складові напрями концептуальних положень стратегії екологічно сталого розвитку сільських територій, зважаючи на забезпечення загальної екологічної безпеки.

Біографії авторів

О.О. Бендасюк, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, доцент

Л.І. Сахарнацька, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент

О. В. Крохтяк, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат економічних наук

С. Б. Тирпак, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студент 4 курсу денної форми навчання, спеціальність 051 Економіка ОП «Економіка підприємства» економічний факультет

Посилання

Smushak, M.V. (2005). Naukovo-metodolohichni osnovy orhanizatsii systemnoho rozvytku silskykh terytorii Ukrainy [Scientific and methodological bases of the organization of system development of rural territories of Ukraine]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky — Economics: problems of theory and practice, 209, Vol. 1, 247–254 [in Ukrainian].

Farion, L.V. (2015). Alhorytm formuvannia stratehii staloho rozvytku silskykh terytorii [Algorithm for forming a strategy for sustainable development of rural areas]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky — Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 15, part 3, 63–66 [in Ukrainian].

Pyshchyk, Yu. Metodychni pidkhody do vyznachennia represyvnosti silskykh terytorii [Methodical approaches to determining the repression of rural areas] URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/viewFile/4916/4843. [in Ukrainian].

Pro priorytetnist sotsialnoho rozvytku sela ta ahropromyslovoho kompleksu v narodnomu hospodarstvi Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 17.10.1990 r. № 400-KhII. [On the priority of social development of the village and agro-industrial complex in the national economy of Ukraine: Law of Ukraine of 17.10.1990]. № 400-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400-12 [in Ukrainian].

Irtyshcheva, I.O., Potapenko, O.M. (2011). Kontseptualni zasady staloho rozvytku silskykh terytorii [Conceptual principles of sustainable development of rural areas]. Sustainable development and ecological safety of society in economic transformations: Tretia Vseukrainskа naukоvo-praktychna konferentsiia (15–16 veresnia 2011 r.). m. Bakhchysarai, Simferopol: PP «Pidpryiemstvo Fieniks» [in Ukrainian].

Rusnak, A.V. (2012). Funktsii, zavdannia, chynnyky funktsionuvannia ta staloho rozvytku silskykh terytorii [Functions, tasks, factors of functioning and sustainable development of rural areas]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Scientific works of Poltava State Agrarian Academy, 1, Vol. 2, 244–248 [in Ukrainian].

Tymoshenko, M.M. (2018). Metodychni zasady otsinky staloho rozvytku silskykh terytorii: alhorytm, strukturna skhema ta instrumentarii doslidzhennia [Methodical principles of assessment of sustainable development of rural areas: algorithm, block diagram and research tools]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and national economic problems, 21, 214–220 [in Ukrainian].

Kolesnykov, V. (2014). Svitovyi dosvid rozvytku silskykh terytorii [World experience of rural development]. Efektyvna ekonomika — Efficient economy, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2956 [in Ukrainian].

Zuzuk, F.V., Kovalchuk, I.P., Yevsiukov, T.O. (2009). Doslidzhennia suchasnoho stanu silskykh terytorii: pidkhody, alhorytmy, metody [Research of the current state of rural areas: approaches, algorithms, methods]. Lutsk: Volyn. Nats. Un-t im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-04

Номер

Розділ

Статті