Використання сучасного зарубіжного досвіду комунікацій в системі публічного адміністрування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2022.261247

Ключові слова:

публічне управління, державне управління, місцеве самоврядування, моделі місцевого самоврядування, комунікаційний аспект

Анотація

У статті узагальнені результати досліджень щодо використання сучасного зарубіжного досвіду комунікацій в системі публічного адміністрування. Визначено, що основою комунікації між органами влади та суспільством ґрунтуються на синтезі взаємодії цих двох опонентів, що останнім часом формується саме через соціальні мережі, як наслідок — електронне врядування. Значимість комунікації на сучасному етапі важно не дослідити, адже комунікаційні зв’язки просліджуються в багатьох сферах життєдіяльності. Вивчення комунікації є важливим у різних науках, зокрема державним управлінням, економікою, політологією, правом, соціологією та іншими. Обґрунтовано, що ефективність комунікації між органами влади багато в чому зумовлена механізмами зворотного зв’язку між громадянами та владою. Зворотний зв’язок у системі державного управління — це вплив результатів функціонування системи державного управління на характер цього функціонування. Визначено, що у системі державного управління видається можливим виділити два типи зворотних зв’язків: об’єктні та суб’єктні. Об’єктні зворотні зв’язки відображають рівень, глибину, адекватність сприйняття об’єктами управління управлінських впливів суб’єкта державного управління. Доведено, що основними тенденціями модернізації публічного управління в зарубіжних країнах є: використання передових інформаційно- комунікаційних технологій у сфері публічного управління; підвищення контролю за діяльністю органів державної влади; вдосконалення механізму.

Біографія автора

О. Я. Маліновська, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Посилання

Drachov Ye.V. (2014). Sutnist ta funktsii komunikatsii v systemi derzhavnoho upravlinnia [The essence and functions of communication in the state administration system]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia – Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration, 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_3_20) [in Ukrainian].

Kaliuzhnyi R.A, Shamrai V.O., Shvets M.Ia. et al. (2002). Informatsiine zabezpechennia upravlinskoi diialnosti v umovakh informatyzatsii: orhanizatsiino-pravovi pytannia teorii i praktyky [Information provision of managerial activity in the conditions of informatization: organizational and legal issues of theory and practice]. Kyiv: «Kvits» [in Ukrainian].

Bazhynova O.A., Kuchabskyi O.H. (2012). Mekhanizmy komunikatsii vlady ta hromadskosti v umovakh hlobalizatsii [Mechanisms of government and public communication in the conditions of globalization]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public administration: theory and practice, 4 (12), 196–201 [in Ukrainian].

Pocheptsov G.G. (2002). Kommunikativnye tekhnologii dvadtsatogo veka [Communication technologies of the twentieth century]. Moskva: «Refl-buk», Kyiv: «Vakler» [in Russian].

Mironova I. (2008). Internet otklyuchili ot krizisa [The Internet was disconnected from the crisis]. Kommersant-Ukraina – Kommersant-Ukraine. 8 [in Russian].

Shebanina O.V., Klochan V.P., Tyshchenko S.I. et al. (2018). Komunikatsii v publichnomu administruvanni: konspekt lektsii [Communications in public administration: lecture notes]. Mykolaiv: MNAU URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf [in Ukrainian].

Komunikatsiinyi instrumentarii dlia derzhavnykh sluzhbovtsiv [Communication tools for civil servants]. Kyiv: Association4U, 2018. 134 s. URL: https://eu ua.org/sites/default/files/communication-toolkit-a4umip-ukr.pdf. [in Ukrainian].

Drahomyretska N.M. (2005). Mystetstvo dilovoho spilkuvannia [The art of business communication]. Odesa: ONMA [in Ukrainian].

Drahomyretska N.M., Kandahura K.S. & Bukach A.V. (2017). Komunikatyvna diialnist v derzhavnomu upravlinni [Communicative activity in public administration]. Odesa: ORIDU NADU [in Ukrainian].

Mazur V.H. (2011). Komunikatsii yak mekhanizm vzaiemodii derzhavnykh orhaniv vlady ta hromadskosti na rehionalnomu rivni [Communications as a mechanism of interaction between state authorities and the public at the regional level]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok — Public administration: improvement and developmen, 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313 [in Ukrainian].

Shemshuchenka Yu.S., Babkina V.D., Horbatenka V.P. (Eds.). (2004). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Political science encyclopedic dictionary]. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Surmin Yu.P., Nadolishnii P.I. et al. (2011). Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia [Methodology of state administration] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-04

Номер

Розділ

Статті