Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології

ISSN 2522-1914 (Online)

ISSN 2522-1906 (Print)

Спеціалізоване видання з проблем фізичної реабілітації та рекреаційно-оздоровчих технологій

Засновник і видавець: Харківська державна академія фізичної культури, кафедра фізичної реабілітації і рекреації

Рік заснування: 2016.


Область і проблематика: У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.

Періодичність: 2-4 рази на рік

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Google Scholar

Науковий редактор:

Калмиков С. А., кандидат медичних наук, доцент. Харківська державна академія фізичної культури

Відповідальний секретар:

Калмикова Ю. С., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. Харківська державна академія фізичної культури

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1 (2017): Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології


Обкладинка