Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології

Key title: Fìzična reabìlìtacìâ ta rekreacìjno-ozdorovčì tehnologìï Abbreviated key title: Fìz. reabìl. rekreac.-ozdor. tehnol. ISSN 2522-1914 (Online) Журнал індексується: Bielefeld Academic Search Engine, Google Scholar, OpenAIRE, WorldCat, Index Copernicus У журналі представлено статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної терапії /реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної терапії/реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Матеріали представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, фізичних реабілітологів/терапевтів, ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл, тренерів, спортсменів, а також студентів старших курсів. Рік заснування: 2016. Засновник і видавець: кафедра фізичної реабілітації і рекреації (Харківська державна академія фізичної культури) Періодичність: 2-4 рази на рік Сайт журналу: http://journals.uran.ua/frir_journal

Зображення домашньої сторінки журналу