DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-10

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб України: реалії, проблеми, перспективи

Liudmyla Mykolaivna Niemets, Nataliia Volodymyrivna Husieva, Taras Heorhiiovych Pohrebskyi, Oksana Volodymyrivna Bartosh, Maryna Oleksandrivna Lohvynova

Анотація


Проблема вимушених внутрішніх переміщень в Україні стала надзвичайно гострою з 2014 р. На початок березня 2019 р. на обліку в державі перебувало 1 млн. 365 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (3,2 % від загальної чисельності населення України). Вимушені внутрішні переміщення в таких масштабах і такої, вже досить серйозної тривалості (5 років) викликають складні питання, пов’язані з соціальною адаптацією та інтеграцією ВПО в місцеві соціуми.

Самооцінка ВПО України своєї інтегрованості у місцеві громади характеризується наступними особливостями: 1) на кінець 2018 р. складає 50 % (ще 34 % вважають себе інтегрованими частково); 2) протягом останніх двох років має негативні тенденції (що може свідчити про накопичення і загострення проблем переселенців через відсутність довгострокових рішень щодо їх розв’язання); 3) суттєво перевищує оцінку, надану фахівцями (які вважають, що інтегрованими в місцеві громади є 24 % ВПО, ще 63 % – частково інтегрованими); 4) збільшується по мірі віддаленості від території конфлікту (найнижчий рівень інтегрованості – 43 % – спостерігається у сусідніх з тимчасово окупованими територіями Донбасу регіонах).

Політика України щодо ВПО в першу чергу повинна бути спрямована на вирішення нагальних проблем переселенців, але в той же час мати середньострокову і довгострокову перспективи. При цьому при прийнятті управлінських рішень необхідно віддавати пріоритет програмам, спрямованим на довгостроковий ефект вирішення проблем ВПО, їх соціалізацію, адаптацію та інтеграцію в місцеві громади. Важливим кроком на шляху до цього є прийняття в листопаді 2018 р. «Стратегії інтеграції ВПО та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року», метою якої є соціально-економічна інтеграція ВПО та впровадження довгострокових рішень для реалізації та захисту їх прав, свобод і законних інтересів, підвищення рівня їх самодостатності та незалежності з урахуванням інтересів приймаючих територіальних громад, налагодження ефективної взаємодії ВПО з приймаючими територіальними громадами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, результатом якого є досягнення соціальної єдності.


Ключові слова


вимушені внутрішні міграції; внутрішньо переміщені особи; приймаючі громади; проблеми; інтеграція; адаптація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antoniuk, V. P. (2016). Vplyv vnutrishno peremishchenykh osib na rozvytok terytorialnykh hromad: problemy ta perspektyvy [Influence of internally displaced persons on the development of territorial communities: problems and prospects]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of economic science of Ukraine, 2, 8-13 [in Ukrainian].

Baluieva, O. V., Arakelova, I. O. (2015). Shliakhy vyrishennia problem vnutrishno peremishchenykh osib: mizhnarodnyi dosvid [Solutions to the problems of internally displaced persons: international experience]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 12. Available at : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=929 [in Ukrainian].

Bochi, A., Kudina, L., Ivashko, I. (2017). Otsinka problem psykholohichnoi, sotsialno-ekonomichnoi adaptatsii ta intehratsii zhinok z chysla VPO u novi hromady (Vinnytska, Lvivska ta Kyivska oblasti) [Assessment of the prob-lems of psychological, socio-economic adaptation and integration of women among IDPs into new communities (Vinnitsa, Lviv and Kyiv regions)]. Kyiv, 39. Available at : https://www.osce.org/uk/ukraine/303191?download=true [in Ukrainian].

Viina na Donbasi: realii i perspektyvy vrehuliuvannia [The war in the Donbas: realities and prospects for a set-tlement]. Tsentr Razumkova. 144. Available at : http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf [in Ukrainian].

Vnutrishno peremishcheni osoby [Internally displaced persons]. Kyiv : Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. Available at : http://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html [in Ukrainian].

Dluhopolska, T. I. (2018). Rol mizhnarodnykh ta hromadskykh orhanizatsii u sotsialnii adaptatsii ta intehratsii VPO u pryimaiuchi hromady v Ukraini [The role of international and public organizations in the social adapta-tion and integration of IDPs in host societies in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom – Economics and national economy management, 27, 39-45. Available at : http://bses.in.ua/journals/2018/ 27_1_2018/10.pdf [in Ukrainian].

Diachenko, A. (2017). Shliakhy zabezpechennia intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini [Ways to ensure the integration of internally displaced persons in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovri-aduvannia – Public administration and local government, 4 (35), 70-76. Available at : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_04(35)/12.pdf [in Ukrainian].

Zadorozhna, S. M., Karpova, I. H. (2018). Stan intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib u mistsevi hromady: sotsiolohichnyi aspekt [The status of the integration of internally displaced persons into local communities: a so-ciological aspect]. Problemy sotsialnoi roboty: filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia – Problems of social work: philosophy, psychology, sociology, 1 (11), 26-35. – Available at: http://journals.stu.cn.ua/problemy_sotsialnoyi_roboty/ article/view/133560 [in Ukrainian].

Zakirov, M. Vnutrishno peremishcheni osoby v Ukraini: suchasni realii [Internally Displaced Persons in Ukraine: The Realities of Today]. Available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view= arti-cle&id=2205: vnutrishno-peremishcheni-osobi-v-ukrajini-suchasni-realiji&catid=8&Itemid=350 [in Ukrainian].

Zakirov, M. (2016). Deiaki aspekty rozviazannia problem vnutrishno peremishchenykh osib [Some Aspects of Ad-dressing Internally Displaced Persons]. Rezonans, 39, 5-10. Available at : http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2016/rez39.pdf [in Ukrainian].

Zvit za rezultatamy doslidzhennia "Problemy adaptatsii ta pratsevlashtuvannia VPO na Luhanshchyni" [Report on the results of the study "Problems of Adaptation and Employment of IDPs in Luhansk Region"]. Mizhnarodnyi fond «Vidrodzhennia». Available at : http://www.irf.ua/content/files/zvit_monitoring.pdf [in Ukrainian].

Zvit Natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy (berezen 2018 r.) [Report of the National System for Monitoring the Situation with Internally Displaced Persons (March 2018)]. Kyiv : Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii (MOM) v Ukraini. Available at : http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_9_ukr_press.pdf [in Ukrainian].

Zvit Natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy (veresen 2017 r.) [Report of the National System for Monitoring the Situation with Internally Displaced Persons (September 2017)]. Kyiv : Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii (MOM) v Ukraini. Available at : http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_7_september_2017_ukr_0.pdf [in Ukrainian].

Zvit Natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy (veresen 2018 r.) [Report of the National System for Monitoring the Situation with Internally Displaced Persons (September 2018)]. Kyiv : Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii (MOM) v Ukraini. Available at : http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_11_ukr_press.pdf [in Ukrainian].

Zvit Natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy (hruden 2017 r.) [Report of the National System for Monitoring the Situation with Internally Displaced Persons (December 2017)]. Kyiv : Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii (MOM) v Ukraini. Available at : http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_8_december_2017_ukr_press.pdf [in Ukrainian].

Zvit Natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy (hruden 2018 r.) [Report of the National System for Monitoring the Situation with Internally Displaced Persons (December 2018)]. Kyiv : Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii (MOM) v Ukraini. Available at : http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_12_ukr_screen.pdf [in Ukrainian].

Zvit Natsionalnoi systemy monitorynhu sytuatsii z vnutrishno peremishchenymy osobamy (cherven 2018 r.) [Report of the National System for Monitoring the Situation with Internally Displaced Persons (June 2018)]. Kyiv : Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii (MOM) v Ukraini. Available at : http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_10_ukr_press.pdf [in Ukrainian].

Intehratsiia VPO : yaki mista krashche pryimaiut pereselenok i pereselentsiv [Integration of IDPs: which cities accept migrants and displaced people better]. Available at : https://mistosite.org.ua/articles/intehratsiia-vpo-iaki-mista-krashche-pryimaiut-pereselenok [in Ukrainian].

Krakhmalova, N. A. (2018). Intehratsiia vymusheno peremishchenykh osib u sotsium [Integration of IDPs into so-ciety]. Visnyk KNUTD. Seriia : Ekonomichni nauky – Bulletin of Kyiv National University of Technologies and De-sign. Series : Economic Sciences, 4(125), 38-48 [in Ukrainian].

Ledeneva,V. Yu. (2014). Sotsyalnaia adaptatsyia y yntehratsyia myhrantov v sovremennom rossyiskom obshchestve [Social adaptation and integration of migrants in modern Russian society]. Doctor's thesis. Moscow, 45 [in Rus-sian].

Libanova, E. M., Horbulin, V. P., Pyrozhkov S. I. (2015). Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi (natsionalna dopovid) [Integration policy of the Ukrainian society in the con-text of challenges and threats of events in the Donbass (national report)]. Kyiv : NAN Ukrainy, 363 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro skhvalennia Stratehii intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib ta vprovadzhennia dovhostrokovykh rishen shchodo vnutrishnoho peremishchennia na period do 2020 roku" vid 15. 11. 2017 r. № 909-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Strategy for the in-tegration of internally displaced persons and the introduction of long-term decisions regarding internal dis-placement for the period up to 2020" dated 15 11. 2017 № 909-р]. Available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lystopada 2018 r. № 944-r. "Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Stratehii intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib ta vprovadzhennia dovhostrokovykh rishen shchodo vnutrishnoho peremishchennia na period do 2020 roku" [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 21, 2018 No. 944-p. "On approval of the action plan for the implementation of the Strategy for the integration of internally displaced persons and the implementation of long-term decisions regarding inter-nal displacement for the period up to 2020"]. Available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/944-2018-р [in Ukrainian].

Smal, V., Pozniak, О. (2016). Vnutrishno peremishcheni osoby: sotsialna ta ekonomichna intehratsiia v pry-imaiuchykh hromadakh. Za materialamy Vinnytskoi, Zaporizkoi, Ivano-Frankivskoi ta Poltavskoi oblastei [Inter-nally Displaced Persons: Social and Economic Integration in Host Communities. Based on materials from Vinni-tsa, Zaporizhia, Ivano-Frankivsk and Poltava regions]. Kyiv, 93 р. Available at : http://pleddg.org.ua/wpcontent/uploads/2016/05/IDP_REPORT_PLEDDG_edited_09.06.2016.pdf [in Ukraini-an].

Titar, I. O. (2016). Poniattia ta kryterii adaptatsii y intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib i umovy skasu-vannia statusu pereselentsia [The concept and criteria for the adaptation and integration of internally displaced persons and the conditions for the cancellation of the status of a migrant]. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 4 (59), 57-68. Available at : https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/57-68__no-4__vol-59__2016__ukr.pdf [in Ukrainian].

Upravlinnia Verkhovnoho komisara OON u spravakh bizhentsiv [Office of the United Nations High Commissioner for Refugees]. Available at : https://www.unhcr.org/ua/ [in Ukrainian].

Filiak M. S., Zavadovska, Yu. Yu. (2016). Porivnialnyi analiz stanu sotsialno-ekonomichnoi adaptatsii perese-lentsiv u pryimaiuchykh hromadakh [Comparative analysis of the socio-economic adaptation of immigrants in host communities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series : In-ternational Economic Relations and the World Economy, 8 (1), 71-76. Available at : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/8_1_2016ua/19.pdf [in Ukrainian].

Chyselnist naselennia (za otsinkoiu) na 1 bereznia 2019 roku ta serednia chyselnist u sichni-liutomu 2019 roku [Population (estimated) as of March 1, 2019 and the average number for January-February 2019]. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at : http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Kipen, V. (2016). Chomu problemu pereselentsiv vyvedeno z aktyvnoho suspilnoho dyskursu [Why the problems of immigrants are derived from actual public discourse]. Hazeta Den. Available at : https://day.kyiv.ua/uk/news/110418-mettis-pentagon-gotovyy-do-viyskovogoscenariyu-v-syriyi [in Ukrainian].

Arowolo, O. (2000). Return Migration and the Problem of Reintegration. International Migration. 38(5), 59-82.

Aysa-Lastra, M. (2014). Integration of Internally Displaced Persons in Urban Labour Markets: A Case Study of the IDP Population in Soacha, Colombia. Journal of Refugee Studies, 24(2), 277-302.

Bernard, W. S. (1967). The Integration of Immigrants in the United States. International Migration Review, 1, 2, 23-33.

Crisp, J. (2004). The local integration and local settlement of refugees: a conceptual and historical analysis. New Issues in Refugee Research, Is. 102. Available at : http://www.unhcr.org/407d3b762.pdf

Depetris-Chauvin, E., Santos, R. J. (2017). The Impacts of Internal Displacement Inflows on Host Communities in Colombia. Knomad working paper. Available at : https://www.knomad.org/publication/impacts-internal-displacement-inflows-host-communities-colombia

Fransen, S., Bilgili, Ö. (2018). Who reintegrates? The constituents of reintegration of displaced populations. Pop-ulation, Space and Place, 24(6), 21-40.

Grono, M. (2011). Displacement in Georgia IDP attitudes to conflict, return and justice, 24 р. – Available at : https://reliefweb.int/report/georgia/displacement-georgia-idp-attitudes-conflict-return-and-justice

Harrell-Bond, B. (1986). Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugees. New York : Oxford University Press. Available at : http://www.sussex.ac.uk/Units/SCMR/final/

Niemets, L., Husieva, N., Sehida K., Kraynukov O., Lohvinova, M., Suptelo, O. (2019). Forced internal displacement in Ukraine: realities, socio-eсonomic problems, perspectives. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. The International Busi-ness Information Management Conference (33nd IBIMA) (Granada, Spain 10-11 April, 2019), 3062-3081.

Niemets L., Husieva, N., Suptelo, O., Sehida, K., Kobylin, P., Kliuchko, L. (2018). Migration Challenges of the 21st Century: The Experience of Ukraine. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innova-tion Management from Regional expansion to Global Growth. The International Business Information Manage-ment Conference (32nd IBIMA) (Seville, Spain, 15-16 November, 2018). 328-337.

Perrucci, D. V., Vazquez, B. A., Aktas, C. B. (2016). Sustainable Temporary Housing: Global Trends and Outlook. International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction. Procedia Engineering, 145, 327- 332.

Report on the results of sociological study: Features of Social Adaptation and Integration of Internally Displaced Persons (IDPs) in the Local Communities of the Territories of Their Present Residence. The Ukrainian Office of IFAK Institute International Research Agency. October 2017. Kyiv. Available at : www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/caritas_-_social_adaptation_integration_of_idps.pdf

Reasons to remain (part 2): determinants of idp integration into host communities in Iraq. IOM Iraq Mission. Available at : https://iraq.iom.int/publications/reasons-remain-part-2-determinants-idp-integration-host-communities-iraq

Sobolevska, M. O. (2017). The problem of social integration of ukrainian society (on the example of researches of internally displaced persons (idp) in Ukraine). Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky – Actual problems of sociology, psychology, pedagogy, 1, 14-18.

Social Integration of internally displaced person into the community: The Role of Non governmental organization. Available at : https://www.theseus.fi/handle/10024/145684

Vrecer, N. (2010). Living in limbo: integration of forced migrants from Bosnia and Herzegovina in Slovenia. Jour-nal of refugee studies, 23, 4, 484-502.

Young, H., Jacobsen, K. (2013). Way Back? Adaptation and Urbanization of IDP Livelihoods in the Darfur Region of Sudan Development and Change, 44, 1, 125-145.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Liudmyla Mykolaivna Niemets, Nataliia Volodymyrivna Husieva, Taras Heorhiiovych Pohrebskyi, Oksana Volodymyrivna Bartosh, Maryna Oleksandrivna Lohvynova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.